Hiển thị lịch tuần 2.0
Lịch công tác
16/04/2018 - 22/04/2018

Thứ / Buổi Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
16/04/2018
Cả ngày Nội dung:  Tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2018 (theo Thông báo số 119-TB/ĐUK ngày 09/4/2018 của Đảng ủy khối)

Địa điểm: Hội trường 4 - Lầu 6 - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương. Số 369 ĐL BD

Thời gian: Từ ngày 16/4 đến 24/4
Thành phần:  Nguyễn Lê Tuân, Lê Thị Thanh Huyền, Phan Thị Ngọc Hiền, Huỳnh Lý Ngọc
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh, P.KTN
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
Tình trạng:  Đã họp
08:30 Nội dung:  Họp giao ban cơ quan
Thành phần:  Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Giang Minh tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên (theo Giấy mời số 301/GM-STNMT ngày 12/4/2018 của Sở TNMT)

Địa điểm: UBND phường Uyên Hưng
Thành phần:  P.KTĐN
Tình trạng:  Đã họp
Thứ ba
17/04/2018
07:30 Nội dung:  Họp Thường vụ Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy):
- Nội dung 2: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
- Nội dung 3: Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới"
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc
Phân công chuẩn bị:  P.VX chuẩn bị nội dung đóng góp ý kiến
Địa điểm:  Hội trường A - Tỉnh ủy
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Họp tập trung góp ý liên quan đến nội dung phối hợp, Luật Quy hoạch và trình tự giải quyết thủ tục hành chính có liên quan các sở, ngành (theo Giấy mời số 465/GM-SCT ngày 10/4/2018 của Sở CT)
Thành phần:  PGĐ Mai Bá Trước, P.KTĐN, KTN
Địa điểm:  Sở Công Thương
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Tham gia đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo 22/TB-ĐGS ngày 20/3/2018 của Đoàn Giám sát)
Thành phần:  Võ Trường Giang
Địa điểm:  UBND huyện Bắc Tân Uyên
Tình trạng:  Đã họp
08:30 Nội dung:  Hướng dân thủ tục trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án (theo Thư mời số 103/TM-QLDA ngày 13/4/2018 của Ban QLDA tỉnh)
Thành phần:  P.TH, ĐT
Địa điểm:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Tình trạng:  Đã họp
09:00 Nội dung:  Họp bổ sung quy hoạch dự án điện năng lượng mặt trời xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (theo Công văn số 473/SCT-QLNL ngày 11/4/2018 của Sở CT)
Thành phần:  P.KTĐN
Địa điểm:  Sở Công Thương
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh" (theo KH số 13/KH-ĐUSKHĐT ngày 11/4/2018)
Thành phần:  Toàn thể đảng viên và quần chúng
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc - TV BCĐ; Bá Thông, Minh Đức, Thanh Sơn
Phân công chuẩn bị:  Bá Thông, P.TH chuẩn bị nội dung
Địa điểm:  UBND Tp.TDM
Tình trạng:  Đã họp
Thứ tư
18/04/2018
08:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì họp UBND tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, P.TH
Phân công chuẩn bị:  P.TH chuẩn bị nội dung
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Tham gia đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo 22/TB-ĐGS ngày 20/3/2018 của Đoàn Giám sát)
Thành phần:  Võ Trường Giang
Địa điểm:  UBND huyện Bàu Bàng
Tình trạng:  Đã họp
09:00 Nội dung:  Làm việc với 2 sinh viên Hà Lan về công tác liên kết giao thông vùng Logistic
Thành phần:  P.TH, KTN
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Dự họp về việc thực hiện hoán đổi quỹ đất huyện để triển khai các dự án liên quan đến xây dựng thành phố thông minh (theo thư mời Sở TTTT)
Thành phần:  Phòng TH
Địa điểm:  Sở Thông tin và truyền thông
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Phó Chủ tịch Trần Thành Liêm chủ trì tiếp và làm việc với Lãnh đạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về phương án thay đổi thiết kế kênh suối Nhum thuộc dự án Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh, P.KTN
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
Tình trạng:  Đã họp
Thứ năm
19/04/2018
08:00 Nội dung:  Tham gia đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo 22/TB-ĐGS ngày 20/3/2018 của Đoàn Giám sát)
Thành phần:  Võ Trường Giang
Địa điểm:  UBND huyện Phú Giáo
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Họp thống nhất nội dung góp ý Đề án đề nghị công nhận thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Dương (theo thư mời số 1192/TM-SXD, ngày 16/4/2018)
Thành phần:  Phòng KTN
Địa điểm:  Sở Xây dựng
Tình trạng:  Đã họp
10:00 Nội dung:  Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì tiếp và làm việc với Công ty TNHH bất động sản GuocoLand Bình Dương và Tập đoàn LSH Việt Nam (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, P.KTĐN
Địa điểm:  Phòng khách UBND tỉnh
Tình trạng:  Đã họp
Thứ sáu
20/04/2018
Cả ngày Nội dung:  Đi kiểm tra doanh nghiệp theo đề xuất số 19/ĐX-ĐKKD ngày 02/4/2018 của P.ĐKKD
Thành phần:  Nguyễn Chí Đại, Nguyễn Văn Trúc
07:30 Nội dung:  Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2018 và Triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018 (theo Thư mời của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh)

Địa điểm: Số 499, Yersin, Phú Cường, Tp.TDM
Thành phần:  Dương Tấn Thành
08:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 04/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 04/2018 của UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, P.TH
Người chủ trì:  HOÃN
Phân công chuẩn bị:  P.TH chuẩn bị nội dung đầu tư công
P.ĐKKD chuẩn bị nội dung doanh nghiệp
P.KTĐN chuẩn bị nội dung FDI
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
08:00 Nội dung:  Tham gia đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo 22/TB-ĐGS ngày 20/3/2018 của Đoàn Giám sát)
Thành phần:  Võ Trường Giang
Địa điểm:  UBND thị xã Bến Cát
08:00 Nội dung:  Chủ tịch và các pHó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (theo TB số 80/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc
Phân công chuẩn bị:  Phòng TH chuẩn bị nội dung
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
14:00 Nội dung:  Họp thông qua dự thảo báo cáo triển khai Chương trình 23, 24 và thu hút đầu tư
Thành phần:  Ban Giám đốc, P.TH, KTN, KTĐN
Người chủ trì:  Nguyễn Thanh Trúc
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
18:00 Nội dung:  Gala Đại học Quốc gia Tp.HCM tri ân nhà tài trợ giáo dục năm 2018 (theo Thư mời của Đại học QG Tp.HCM)

Địa điểm: Khách sạn Sofitel - Số 17 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long
Thứ bảy
21/04/2018
Cả ngày Nội dung:  Trực xử lý công việc khi có phát sinh, đột xuất
Thành phần:  PGĐ Mai Bá Trước, phòng ĐKKD
Chủ nhật
22/04/2018
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN - HỒ SƠ CÔNG VIỆC TỈNH BÌNH DƯƠNG.


Thiết kế & phát triển bởi  NewSaigonSoft  NeoDOC 2.0