Hiển thị lịch tuần 2.0
Lịch công tác
21/05/2018 - 27/05/2018

Thứ / Buổi Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
21/05/2018
07:00 Nội dung:  Dự Lễ phát động "Tết trồng cây" kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo KH số 1974/KH-UBND ngày 14/5/2018, TMsố 48/TM-UBND, ngày 14/5/2018)
ĐĐ: Tại Đường N16- KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh
Tình trạng:  Đã họp
08:30 Nội dung:  Giám đốc làm việc với phòng Tổng hợp một số nội dung
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, P.TH
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
Cả buổi chiều Nội dung:  Họp đoàn công tác phòng chống tham nhũng (theo GM số 71/GM-TTr, ngày 15/5/2018)
Thành phần:  Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Tình trạng:  Đã họp
13:30 Nội dung:  Họp giao ban cơ quan:
1/ Công tác tiếp Đoàn kiểm tra
2/ Tình hình chuẩn bị các nội dung trình UBND, HĐND tỉnh
3/ Xử lý những kiến nghị của các phòng
Thành phần:  Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Họp xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Sư Đoàn 367 xây dựng trận địa tên lửa phòng không 168 mới tại xã An Tây và Thanh tuyền, huyện Dầu Tiếng (theo GM số 101/GM-STC, ngày 15/5/2018)
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh, phòng TH
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Họp triển khai kế hoạch sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh viên chuyên khoa Tâm thần (theo Giấy mời ngày 17/5/2018 của Sở y tế)
Thành phần:  P.VX
Địa điểm:  Sở Y tế
Tình trạng:  Đã họp
15:00 Nội dung:  Họp ban quản lý dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh"
Thành phần:  Thành viên Ban QLDA
Người chủ trì:  Mai Bá Trước
Địa điểm:  Phòng họp nhỏ- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
Thứ ba
22/05/2018
08:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Giáo dục và Đào tạo (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, Trịnh Hoàng Tuấn Anh
Địa điểm:  Sở Giáo dục và Đào tạo
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Họp giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc đầu tư xây dựng trường THCS Tân Mỹ giai đoạn 2

Địa điểm: UBND huyện Bắc Tân Uyên
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long, Sở Giáo dục đào tạo, phòng văn xã
Phân công chuẩn bị:  Phòng VX chuẩn bị
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 (theo TM số 50/TM-UBND ngày 16/5/2018)
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Hội trường A - UBND Tp.TDM
Tình trạng:  Đã họp
08:30 Nội dung:  Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán về dự án "Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn 2"
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh, p.KTN
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
09:00 Nội dung:  Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở dữ liệu làm việc với đơn vị tư vấn
Thành phần:  TV Ban QLDA (QĐ số 18/QĐ-SKHĐT, ngày 08/5/2017)
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
09:30 Nội dung:  Ban QLDA của Sở làm việc với đơn vị tư vấn về dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh
Thành phần:  Ban QLDA, các đơn vị tư vấn
Người chủ trì:  Mai Bá Trước
Địa điểm:  Phòng họp nhỏ- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Nội vụ (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, Trịnh Hoàng Tuấn Anh
Địa điểm:  Sở Nội vụ
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng chủ trì họp Ban Điều hành Thành phố Thông Minh Bình Dương về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2018, chuẩn bị Chương trình giao lưu, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh về Thành phố Thông minh và nhiệm vụ trong thời gian tới (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long (TV Ban Điều hành); Thái Thanh Sơn
Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị triển lãm
Tình trạng:  Đã họp
Thứ tư
23/05/2018
07:30 Nội dung:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  Ban Giám đốc
Địa điểm:  Hội trường A - UBND Tp.TDM
Tình trạng:  Đang họp
Cả buổi sáng Nội dung:  Hội nghị trao đổi các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-NHNN (theo GM số 517/GM-BDU, ngày 10/5/2018)
ĐĐ: NHNN chi nhánh Bình Dương
Thành phần:  P. KTĐN (Thành, Linh) và ĐKKD
Tình trạng:  Đang họp
08:30 Nội dung:  Họp với UBND thị xã Bến Cát, Sở Lao động về dự án Trường Trung cấp kinh tế Bình Dương
Thành phần:  phòng Khoa giáo- Văn xã, UBND TX Bến Cát, Sở LĐTBXH
Người chủ trì:  Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đang họp
09:00 Nội dung:  Họp làm rõ nội dung đơn khiếu nại của bà Dương Thị Thủy
Thành phần:  P.Thanh tra, ĐKKD
Địa điểm:  Phòng họp nhỏ- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đang họp
13:30 Nội dung:  Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai phương hướng năm 2018 (theo GM mời 43/GM-SNN, ngày 18/5/2018)
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh (TV)
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
14:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
Thứ năm
24/05/2018
07:30 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì Phiên họp UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc
Phân công chuẩn bị:  1/ P.TH chuẩn bị:
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công tỉnh năm 2018
2/ P.KTN chuẩn bị:
Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
13:30 Nội dung:  Ban Giám đốc làm việc với phòng Tổng hợp, phòng Kinh tế ngành nội dung sơ kết Chương trình 23, 24 của Tỉnh ủy
Thành phần:  Ban Giám đốc, P.TH, KTN
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
14:00 Nội dung:  Họp với UBND huyện Phú Giáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
Thành phần:  phòng Khoa giáo- Văn xã, UBND huyện Phú Giáo
Người chủ trì:  Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Thứ sáu
25/05/2018
08:00 Nội dung:  Dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương (theo TM số 4079 ngày 22/5/2018)
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long, Chi đoàn
Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị triển lãm
09:00 Nội dung:  Họp với Đài PTTH về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
Thành phần:  phòng Khoa giáo- Văn xã, Đài PTTH
Người chủ trì:  Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
14:00 Nội dung:  Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm tiếp và làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  PGĐ Mai Bá Trước, KTĐN
Địa điểm:  Phòng khách UBND tỉnh
14:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Xây dựng (theo lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, Trịnh Hoàng Tuấn Anh
Địa điểm:  Sở Xây dựng
Thứ bảy
26/05/2018
Cả ngày Nội dung:  Trực xử lý công việc khi có phát sinh, đột xuất
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long, Văn phòng, VX, TH
Chủ nhật
27/05/2018
08:00 Nội dung:  Dự Lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương (theo TM mời số 52/TM-UBND, ngày 18/5/2018)
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Nhà Thiếu nhi Bình Dương
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN - HỒ SƠ CÔNG VIỆC TỈNH BÌNH DƯƠNG.


Thiết kế & phát triển bởi  NewSaigonSoft  NeoDOC 2.0