Hiển thị lịch tuần 2.0
Lịch công tác
11/12/2017 - 17/12/2017

Thứ / Buổi Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
11/12/2017
Cả ngày Nội dung:  Dự kỳ họp thứ 8 (thường lệ cuối năm) Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (02 ngày 11-12/12/2017), (theo thư mời số 162/TM-HĐND ngày 16/11/2017)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc
Tình trạng:  Đã họp
13:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - Công an tỉnh
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
13:30 Nội dung:  Họp triển khai thực hiện dự án đầu tư 03 tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng theo hình thức BT
Thành phần:  P.Đấu Thầu, P.KTN, các đơn vị liên quan
Người chủ trì:  Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
13:30 Nội dung:  Hội nghị Tọa đàm kết nối xuất khẩu theo chuỗi các sản phẩm chăn nuôi công nghệ cao khu vực Đông Nam bộ (theo Giấy mời số 882/GM-BNN-KTHT ngày 23/11/2017 của Bộ NN&PTNT)

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Bình Phước - Số 6-1, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh
Tình trạng:  Đã họp
14:00 Nội dung:  Họp kế hoạch điều hòa 2017 các dự án do Đài phát thanh truyền hình làm chủ đầu tư
Thành phần:  P.VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp nhỏ- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
14:30 Nội dung:  Họp về triển khai 02 dự án trường học tại Thuận An theo hình thức BT
Thành phần:  Phòng Đấu thầu - Thẩm định và GSĐT, Phòng VX
Người chủ trì:  Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
15:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - Cảnh sát PCCC
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
Thứ ba
12/12/2017
07:30 Nội dung:  Hội nghị Tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017 (theo Giấy mời số 150/GM-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh)

Địa điểm: Hội trường A - Bộ CHQS tỉnh
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh, P.TH
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - Bộ CHQS
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, PGĐ Mai Bá Trước,TH, KTN, VX
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
08:00 Nội dung:  Phó Chỉ tịch Đặng Minh Hưng chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đợt 4 năm 2017 (lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long - Ủy viên HĐ KHCN
Địa điểm:  Phòng họp B- UBND tỉnh
Tình trạng:  Đã họp
08:30 Nội dung:  Hội nghị xây dựng đề án về một Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật (theo Giây mời số 873/GM-BTP ngày 04/12/2017 của Bộ Tư pháp)

Địa điểm: Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM
Thành phần:  P.Thanh tra
Tình trạng:  Đã họp
09:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, PGĐ Mai Bá Trước, P.TH, KTN, VX
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Tình trạng:  Đã họp
10:30 Nội dung:  Đi công tác huyện Phú Giáo
Thời gian: Từ 11 đến 14/12/17
Thành phần:  Nguyễn Lê Tuân, Nguyễn Văn Trúc
Tình trạng:  Đã họp
13:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND thị xã Thuận An
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, PGĐ Mai Bá Trước, P.TH, KTN, VX
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
14:00 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm chủ trì họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thông qua phương án cổ phần hóa của Tổng công ty 3/2 (lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh - Ủy viên BCĐ
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
15:00 Nội dung:  Họp đánh giá, phân loại CBCC phòng KTĐN
Thành phần:  Phú Hữu Minh Phòng KTĐN
15:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND thị xã Dĩ An
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, PGĐ Mai Bá Trước, P.TH, KTN, VX
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
16:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND thị xã Tân Uyên
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc, PGĐ Mai Bá Trước, P.TH, KTN, VX
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Thứ tư
13/12/2017
07:30 Nội dung:  Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (theo Thư mời ngày 05/12/2017 của BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở)
Thành phần:  PGĐ Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Hội trường B- Tỉnh ủy
08:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND huyện Bắc Tân Uyên
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
08:00 Nội dung:  Họp kiểm điểm Đảng viên Chi bộ 3
Thành phần:  Tất cả Đảng viên Chi bộ 3
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
13:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND huyện Dầu Tiếng
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
14:00 Nội dung:  Họp kiểm điểm đảng viên chi bộ 1
Thành phần:  Tất cả đảng viên chi bộ 1
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
14:00 Nội dung:  Họp kiểm điểm Đảng viên Chi bộ 2
Thành phần:  Tất cả Đảng viên Chi bộ 2
Địa điểm:  Phòng họp nhỏ- Sở KH&ĐT
15:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND huyện Phú Giáo
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
16:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND Bến Cát
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Thứ năm
14/12/2017
Cả ngày Nội dung:  Tham dự khóa đào tạo về cập nhật Luật Môi trường
Từ ngày: 14/12 - 15/12/2017
Địa điểm: Khách sạn Saigon Tourane - 05 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đã Nẵng
Thành phần:  Nguyễn Duy Khiêm
Cả ngày Nội dung:  Tham dự “Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh Việt Nam” (theo CV số 5400/UBND-KTTH ngày 28/11/2017)
Từ ngày 14/12 - 15/12/2017
Địa điểm: Khách sạn Royal - 133 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM
Thành phần:  PGĐ Mai Bá Trước, Nguyễn Bá Thông
07:00 Nội dung:  Tham dự Hội thảo định hướng phát triển thị trường KH&CN tại Bình Dương đến năm 2025 (theo Công văn mời số 751/SKHCN-TTTKKHCN ngày 05/12/2017 của sở KHCN)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN - số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, TDM
Thành phần:  P.Văn xã
07:30 Nội dung:  Dự tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Thành phần:  Nguyễn Thị Ngọc Ly, Võ Thị Tư
Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị triển lãm
08:00 Nội dung:  Dự Hội nghị sơ kết xây dựng Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện
Thành phần:  Văn phòng
Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị triển lãm
08:30 Nội dung:  Chủ tịch Trần Thanh Liêm tiếp và làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 (lịch UBND tỉnh)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc
Địa điểm:  phòng họp A-UBND tỉnh
08:30 Nội dung:  Họp đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính Đông Tây và đường Vành đai Đông Bắc 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Thành phần:  P.Đấu Thầu, KTN
Người chủ trì:  Trịnh Thanh Long
Địa điểm:  Phòng họp 2- Sở KH&ĐT
09:00 Nội dung:  Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (theo Thư mời ngày 21/11/2017 của Công ty CP đường Quãng Ngãi)

Địa điểm: Nhà máy sữa Vinasoy Bình Dương - Số 15. đường số 31, KCN VSIP II-A)
Thành phần:  PGĐ Mai Bá Trước, P.ĐKKD
09:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND huyện Bàu Bàng
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
13:30 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - UBND thành phố Thủ Dầu Một
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
15:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương
Thành phần:  P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Phú Hữu Minh
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
Thứ sáu
15/12/2017
Cả ngày Nội dung:  Dự họp tổng kết công tác thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Khối Miền đông Nam bộ và tham dự Hội thao tại Tỉnh Ninh Thuận (02 ngày 15/12/2017 và 16/12/2017)
Thành phần:  Thành phần theo thông báo số 83/TB-SKHĐT, ngày 08/12/2017
Phân công chuẩn bị:  Tập trung tại Becamex Tower
Đi lúc 4 giờ sáng ngày 15/12/2017 (Mặc áo thun xanh)
Về lúc 21 giờ ngày 16/12/2017 (Mặc áo thun trắng)
Cả ngày Nội dung:  Hội nghị tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 (theo Công văn số 2398/LH-PA ngày 22/11/2017 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Địa điểm: Nhà khách Văn phòng Quốc Hội - Số 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCM
Thành phần:  Dương Tấn Thành, VX
08:00 Nội dung:  Rà soát tình hình thực hiện và sự kiến Kế hoạch điều hòa năm 2017 - Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
Thành phần:  PGĐ Phú Hữu Minh, P.TH, KTN, VX
Người chủ trì:  Nguyễn Thanh Trúc
Địa điểm:  Phòng họp 1- Sở KH&ĐT
10:30 Nội dung:  Tiếp Đoàn công tác của Tỉnh ủy Tây Ninh (theo Chương trình số 66-CTr/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương)
Thành phần:  GĐ Nguyễn Thanh Trúc
Địa điểm:  Hội trường B- Tỉnh ủy
Thứ bảy
16/12/2017
Cả ngày Nội dung:  Trực xử lý công việc khi có yêu cầu đột xuất (02 ngày)
Thành phần:  PGĐ Mai Bá Trước, phòng ĐKKD
Chủ nhật
17/12/2017
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN - HỒ SƠ CÔNG VIỆC TỈNH BÌNH DƯƠNG.


Thiết kế & phát triển bởi  NewSaigonSoft  NeoDOC 2.0