MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Quyết định 1858-QĐ-TTg phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương.PDF 478 75 12/12/2017 1:39:49 CH Admin
Tải về Công văn số 10638.BKHDT.TH về việc thời gian phê duyệt KHPTKTXH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 đến 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án KCM.pdf 1032 255 21/12/2015 3:37:12 CH Admin
Tải về Quyết định-2480-UBND-NC ngày 24-7-2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09-2015-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.PDF 548 615 29/07/2015 2:14:29 CH Admin
Tải về Quyết định-27-2015-QĐ-TTg ngày 10-7-2015 về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.PDF 1557 2464 29/07/2015 2:12:20 CH Admin
Tải về Quyết định -23-2015-QĐ-TTg Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.pdf 497 2448 24/07/2015 9:33:02 SA Admin
Tải về Chỉ thị -11-CT-TTg xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.PDF 3874 435 24/07/2015 9:31:16 SA Admin
Tải về Thông tư-03-2015-TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.pdf 6449 215 20/05/2015 7:59:40 SA Admin
Tải về Chỉ thị-06-CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.PDF 1397 261 20/05/2015 7:59:10 SA Admin
Tải về Quyết định-09-2015-QĐ-TTg ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.PDF 3881 762 14/04/2015 2:29:20 CH Admin
Tải về Chỉ thị-02-CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.PDF 2131 580 10/03/2015 1:38:38 CH Admin
Tải về Công văn -1101-BKHĐT-TH hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.PDF 2687 446 09/03/2015 4:16:28 CH Admin
Tải về Công văn -1100-BKHĐT-TH hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.PDF 3479 356 09/03/2015 4:12:05 CH Admin
Tải về Quyết định -214-QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.PDF 2382 345 02/03/2015 1:06:19 CH Admin
Tải về Chỉ thị 03-CT-UBND thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015.pdf 509 1544 26/02/2015 3:31:57 CH Admin
Tải về Chir thị 01-CT-TTg tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.PDF 962 311 26/02/2015 3:31:48 CH Admin
Tải về Chỉ thị 429-01-CT-TTg tổ chức phong trào cho toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.PDF 962 278 19/01/2015 4:03:08 CH Admin
Tải về Nghị quyết-97-NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.PDF 1953 264 19/01/2015 9:13:42 SA Admin
Tải về Quyết định 1088-2006-QĐ-BKH thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.pdf 414 321 31/12/2014 10:07:19 SA Admin
Tải về Nghị quyết-92-NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.PDF 1602 358 25/12/2014 1:44:07 CH Admin
Tải về Quyết định-2146-QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.PDF 5744 213 17/12/2014 3:59:55 CH Admin
Tải về Quy chế -9078-BKHĐT-NHNN-BTC-BCT phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.PDF 2050 593 15/12/2014 8:53:04 SA Admin
Tải về Quyết định-66-2014-QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.PDF 2052 1054 08/12/2014 9:51:30 SA Admin
Tải về Quyết định-10508-QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025.PDF 2488 672 08/12/2014 9:51:12 SA Admin
Tải về Nghị quyết-77-2014-QH13 Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015.PDF 1422 1801 03/12/2014 9:06:28 SA Admin
Tải về Công văn-8948-BKHĐT-TĐKT hướng dẫn khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015.PDF 341 461 02/12/2014 11:39:55 SA Admin
Tải về Quyết định 337-QĐ-BKH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.doc 1676 3780 13/11/2014 4:12:45 CH Admin
Tải về Quyết định 10-2007-QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.doc 1080 253 13/11/2014 4:12:32 CH Admin
Tải về Công văn-2563-BXD-KTXD Xác định chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị.PDF 450 430 29/10/2014 11:28:37 SA Admin
Tải về Công văn-374-PTTTDN-DN giới thiệu chính sách ưu đãi về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.PDF 1687 364 17/10/2014 9:05:56 SA Admin
Tải về Quyết định-1404-QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.PDF 16851 169 10/10/2014 1:22:10 CH Admin
Tải về Quyết định-7394-QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.PDF 9300 300 10/10/2014 1:13:31 CH Admin
Tải về Công văn-6364-BKHĐT-QLĐT đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.PDF 489 475 10/10/2014 1:12:41 CH Admin
Tải về Thông báo-699-TB-BTC Kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn NSNN vốn TPCP trong các tháng cuối năm 2014.PDF 1205 423 10/10/2014 11:39:12 SA Admin
Tải về Quyết định-1339-QĐ-BKHĐT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quý Phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa.PDF 4647 219 06/10/2014 4:21:53 CH Admin
Tải về Quyết định-1625-QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020.PDF 1781 381 22/09/2014 4:21:51 CH Admin
Tải về Quyết định-1469-QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Viêt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.PDF 5979 220 15/09/2014 3:03:04 CH Admin
Tải về Quyết định-1469-QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định huongs đến năm 2030.PDF 5979 376 10/09/2014 9:27:29 SA Admin
Tải về Nghị quyết-63-NQ-CP về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.PDF 2219 461 06/09/2014 1:59:44 CH Admin
Tải về Công văn-5356-BKHĐT-QLĐT đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.PDF 457 347 27/08/2014 8:43:04 SA Admin
Tải về Chỉ thị-25-CT-TTg điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014.PDF 1852 337 27/08/2014 8:42:23 SA Admin
Tải về Thông tư-24-2014-TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42-2014-NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.PDF 15356 137 18/08/2014 2:23:38 CH Admin
Tải về Quyết định-1253-QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.PDF 1527 489 18/08/2014 2:22:19 CH Admin
Tải về Quyết định-1196-QĐ-TTg Phê duyệt Đền án Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.PDF 2854 404 18/08/2014 2:21:37 CH Admin
Tải về Quyết định-49-QĐ-UDCNTT ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.PDF 3315 280 12/08/2014 9:33:40 SA Admin
Tải về Quyết định-6183-QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăn dầu dọc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.PDF 2758 280 12/08/2014 8:52:51 SA Admin
Tải về Quyết định-1211-QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.PDF 2635 320 12/08/2014 8:52:20 SA Admin
Tải về Công văn-4962-BKHĐT-QLĐT thực hiện Luật đấu thầu số 43-2013-QH13 về lựa chọn nhà đầu tư.PDF 584 376 06/08/2014 8:43:18 SA Admin
Tải về Quyết định-1168-QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Viêt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035.PDF 1983 320 30/07/2014 1:34:42 CH Admin
Tải về Nghị quyết-1037-QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Viêt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.pdf 1000 284 09/07/2014 10:40:48 SA Admin
Tải về Nghị định-59-2014-NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69-2008-NĐ-CP.pdf 523 336 04/07/2014 9:56:16 SA Admin
Tải về Quyết định-880-QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.pdf 1098 340 01/07/2014 9:52:11 SA Admin
Tải về Quyết định-879-QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035.pdf 563 335 01/07/2014 9:51:57 SA Admin
Tải về Nghị quyết-43-NQ-CP Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.PDF 13083 201 01/07/2014 9:51:21 SA Admin
Tải về Công văn-3953-BKHĐT-ĐTNN hỗ trợ các doanh nghiệp thiệt hại do biểu tình phải đối Trung Quốc.PDF 366 372 27/06/2014 3:43:55 CH Admin
Tải về Chỉ thị-16-CT-TTg về việc tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam.pdf 628 322 27/06/2014 3:43:42 CH Admin
Tải về Công văn-3940-VPCP-KTTH hỗ trợ doanh nghiệp trả lương.PDF 591 382 11/06/2014 2:00:31 CH Admin
Tải về Công văn-3433-BKHĐT-TH hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014.PDF 1222 556 10/06/2014 10:37:17 SA Admin
Tải về Chỉ thị-11-CT-TTg về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.PDF 2105 403 06/06/2014 10:42:04 SA Admin
Tải về Chỉ thị -11-CT-TTg giải quyết khó khă, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.PDF 2105 287 05/06/2014 9:23:21 SA Admin
Tải về Quyết định-686-QĐ-TTg về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014.PDF 5128 320 28/05/2014 10:07:19 SA Admin
Tải về Quyết định-634-QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III ngành Kế hoạch và Đầu tư.PDF 2448 560 28/05/2014 10:06:50 SA Admin
Tải về Quyết định-628-QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II nhành nghề Kế hoạch và Đầu tư.PDF 1004 529 23/05/2014 10:24:30 SA Admin
Tải về Quyết định-31-2014-QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phá triển các dự án phát triển điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.PDF 2552 367 21/05/2014 9:55:42 SA Admin
Tải về Quyết định-631-QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.PDF 8045 533 15/05/2014 9:43:23 SA Admin
Tải về Quyết đinh -644-QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hôc trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn.PDF 2302 440 15/05/2014 9:42:41 SA Admin
Tải về Chỉ thị-09-CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị định số 2102013NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.PDF 948 394 13/05/2014 4:20:12 CH Admin
Tải về Quyết đinh 943-QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông nam bộ đến năm 2020.pdf 902 432 07/05/2014 9:58:58 SA Admin
Tải về Hướng dẫn-4571-BTC-ĐT về quản lý thanh toán, quyết toán vốn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn.PDF 954 410 24/04/2014 10:35:26 SA Admin
Tải về Báo cáo 2207-BKHĐT-GSTĐ ĐT về việc Tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013.PDF 9801 324 21/04/2014 9:19:17 SA Admin
Tải về Quyết định 403-QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.PDF 12041 220 11/04/2014 2:55:01 CH Admin
Tải về Quyết định 434 QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHDT.PDF 3411 439 11/04/2014 8:32:17 SA Admin
Tải về Nghị quyết 19-NQ-CP ngày 18-03-2014 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc giai.pdf 4960 384 31/03/2014 9:17:34 SA Admin
Tải về Chỉ thị 06-CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ - Chỉ thị về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.pdf 1367 492 27/03/2014 1:56:01 CH Admin
Tải về Quyết định số 318-QD-TTg ngày 04-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ Về phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.pdf 7504 556 20/03/2014 9:25:27 SA Admin
Tải về Quyết định số 252-QĐ-TTg ngày 13-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.pdf 8566 351 27/02/2014 3:33:42 CH Admin
Tải về Quyết định số 252-QĐ-TTg ngày 13-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt tổng thể phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 định hướng 2030.pdf 1613 437 19/02/2014 9:54:27 SA Admin
Tải về Quyết định số 215-QĐ-TTg ngày 06-02-2014 của Thủ tướng chính phủ - Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng-chống bạo hành gia đình đến năm 2020.pdf 2344 402 18/02/2014 3:03:55 CH Admin
Tải về Quyết định số 04-2014-QĐ-TTg ngày 14-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.pdf 4347 394 14/02/2014 2:23:03 CH Admin
Tải về Quyết định số 68-QĐ-TTg ngày 10-01-2014 của Thủ tướng chính phủ quyết định về Phê duyết chiến lược phát triển ngành Dược Viết Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.pdf 1871 520 10/02/2014 9:50:42 SA Admin
Tải về Quyết định số 03-2014-QĐ-TTg ngày 17-01-2014 của Thủ Tướng chính phủ Quyết định Ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.pdf 3846 479 08/02/2014 8:49:45 SA Admin
Tải về Nghị định số 01-2014-NĐ-CP ngày 03-01-2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.pdf 2027 483 20/01/2014 10:06:09 SA Admin
Tải về Nghị quyết 30a-2008-NQ-CP ngày 27-12-2007 của Chính phủ.doc 90 504 20/01/2014 10:01:10 SA Admin
Tải về Quyết định số 2621-QĐ-TTg ngày 31-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản suất quy định tại Nghị Quyết số 30a-2008-NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính Phủ.pdf 783 467 20/01/2014 9:56:01 SA Admin
Tải về Quyết định số 2612-QĐ-TTg ngày 30-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chiến lược sử dụng Công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.pdf 1955 460 20/01/2014 9:35:11 SA Admin
Tải về Quyết định số 9762/QĐ-BCT ngày 20-12-2013 của Bộ Công thương Quyết định về phê duyệt "Quy hoạch phát triển thương mại vùng Đông Nam Bộ" đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.pdf 4851 0 07/01/2014 2:33:02 CH Admin
Tải về Nghị quyết 136-NQ/CP ngày 29/12/2013 Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên và thành lập 16 phường thị xã Bến Cát, thị xã .. .pdf 238 386 06/01/2014 10:52:52 SA Admin
Tải về Nghị quyết 01/2014/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.pdf 38873 131 06/01/2014 8:19:42 SA Admin
Tải về Quyết định số 2356/QĐ-TTg Ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đền năm 2020(1).pdf 3635 456 26/12/2013 9:27:04 SA Admin
Tải về Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.pdf 257 555 27/08/2013 11:09:59 SA Admin
Tải về Công văn số 8697 BTC-ĐT Tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định 60 449 19/08/2013 8:36:41 SA Admin
Tải về Công văn số 8552-BTC-ĐT- Hướng dẫn thanh toán vốn Kế hoạch 2013 1224 507 19/08/2013 8:36:06 SA Admin
Tải về Công văn số 4731-BKHĐT-Xây dựng Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 2610 507 19/08/2013 8:34:54 SA Admin
Tải về Công văn số 4686-BKHĐT-Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nguồn Ngân sách nhà nước năm 2014-2015 4547 269 19/08/2013 8:33:27 SA Admin
Tải về Công văn số 4669-BKHĐT-hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014.PDF 5455 506 19/08/2013 8:30:56 SA Admin
Tải về Công văn 4480-BKHĐT- Khung kế hoạch Kinh tế - Xã hội 2014.PDF 14993 943 19/08/2013 8:30:03 SA Admin
95 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 117
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 118
 • Tổng số lượt truy cập 1.700.610