MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về LỊCH TIẾP CÔNG DÂN.PDF 362 15/06/2018 3:47:04 CH Admin
Tải về Công văn 2242-SGDĐT-KHTC về việc đầu tư phải đảm bảo cho học sinh khuyết tật học học hòa nhập theo đúng quy định hiện hành.pdf 681 27/11/2017 8:33:44 SA Admin
Tải về Báo cao thực hiện Nghị quyết số 19-2017-NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh.pdf 4797 21/11/2017 9:48:32 SA Admin
Tải về Quyết định 25-2017-QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 2141 21/11/2017 9:47:11 SA Admin
Tải về Báo cáo 228-BC-UBND tổng kết 10 năm thi hành Luật Thanh niên.pdf 5257 15/11/2017 1:28:39 CH Admin
Tải về Công văn 5086-UBND-KTTH về việc chấn chỉnh công tác thương thảo ký hợp đồng và theo dõi, quản lý hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư công trên địa bàn tỉnh.pdf 693 15/11/2017 10:38:25 SA Admin
Tải về Công văn 4738-UBND-KTTH hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 1477 01/11/2017 1:57:59 CH Admin
Tải về Quyết định 2618 thành lập Ban Chỉ đạo PPP tỉnh Bình Dương.pdf 98 31/10/2017 9:42:56 SA Admin
Tải về Quyết định 16-2017-QĐ-UBND quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 347 09/08/2017 8:47:49 SA Admin
Tải về Công văn số 2350-UBND-KTTH công bố danh mục chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Bình Dương.pdf 874 27/06/2017 1:37:01 CH Admin
Tải về Nghị quyết 61-2016-NQ-HĐND9 ngày 16-12-2016 của HĐND về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn xây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2021.pdf 440 16/01/2017 2:15:37 CH Admin
Tải về Quyết định 04-2016-QĐ-UBND ngày 17-02-2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016 - 2020.pdf 536 13/01/2017 10:05:01 SA Admin
Tải về Quyết định 896-QĐ-UBND ngày 21-4-2016 của UBND tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực ưu đãi đầu tư nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.pdf 415 13/01/2017 10:04:49 SA Admin
Tải về Quyết định 03-2016-QĐ-UBND ngày 01-02-2016 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.pdf 396 13/01/2017 10:04:35 SA Admin
Tải về Quyết định 24-2014-QĐ-UBND ngày 09-07-2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.pdf 4129 13/01/2017 10:04:18 SA Admin
Tải về 11 Quyết định số 49-2015-QĐ-UBND.PDF 6491 22/07/2016 10:00:49 SA Admin
Tải về Quyết định 49-2015-QĐ-UBND Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dung đất.PDF 6491 06/01/2016 8:09:16 SA Admin
Tải về Công văn-878-UBND-KTTH thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.PDF 2167 01/04/2015 8:44:36 SA Admin
Tải về Công văn trả lời-617-UBND-KTN trả lời kiến nghị của các Cơ sở, Doanh nghiệp sản xuất gạch theo công nghệ Hoffman.PDF 1088 12/03/2015 1:56:10 CH Admin
Tải về Công văn -642-UBND-KTTH hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.PDF 3197 12/03/2015 1:32:46 CH Admin
Tải về Công văn -536-UBND-KTTH hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.PDF 674 09/03/2015 4:16:53 CH Admin
Tải về Quyết định-4288-QĐ-UBND thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương.PDF 430 02/03/2015 10:55:58 SA Admin
Tải về Quyết định-49-2014-QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.pdf 879 02/03/2015 10:55:46 SA Admin
Tải về Quyết định -413-QĐ-UBND về việc ban hành lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương.PDF 245 02/03/2015 10:55:29 SA Admin
Tải về Kế hoạch-4540-KH-UBND đổi mới, phát triển các hình thức Tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020.PDF 2147 02/03/2015 10:55:13 SA Admin
Tải về Công văn-4527-UBND-KTTH triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế.PDF 694 02/03/2015 10:54:54 SA Admin
Tải về Kế hoạch 4590-KH-UBND Công tác cải cách hành chính năm 2015.PDF 4816 26/02/2015 3:57:53 CH Admin
Tải về Quyết định 06-2014-QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn và danh mục đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015.PDF 1435 26/02/2015 3:32:18 CH Admin
Tải về Quyết định 555-140-QĐ-UBND giao nhiệm vụ và kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015.PDF 2318 26/02/2015 3:20:12 CH Admin
Tải về Quyết định 610-106-QĐ-UBND phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 1531 26/02/2015 2:43:54 CH Admin
Tải về Quyết định 1059-70-2014-QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.PDF 2476 26/02/2015 2:08:13 CH Admin
Tải về Kế hoạch 861-191-KH-STC tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ-CP ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kt-xh.pdf 317 02/02/2015 4:01:23 CH Admin
Tải về Quyết định-129-QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2015.PDF 3955 22/01/2015 1:25:31 CH Admin
Tải về Quyết định-03-2014-QĐ-UBND giao Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, Dự toán thi - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015.PDF 9061 22/01/2015 1:25:08 CH Admin
Tải về Công văn-4588-UBND-KTTH hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.PDF 4065 19/01/2015 9:58:57 SA Admin
Tải về Quyết định-67-2014-QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 1966 14/01/2015 3:55:54 CH Admin
Tải về Quyết định-66-2014-QĐ-UBND ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 1528 14/01/2015 3:55:39 CH Admin
Tải về Quyết định-64-2014-QĐ-UBND ban hành Quy định Bảng giá các loại đât trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 7235 14/01/2015 3:55:22 CH Admin
Tải về Quyết định-65-2014-QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 616 13/01/2015 10:08:34 SA Admin
Tải về Quyết định-58-2014-QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.pdf 133 13/01/2015 10:08:22 SA Admin
Tải về Nghị quyết-30-2014-NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.PDF 3300 25/12/2014 1:45:07 CH Admin
Tải về Nghị quyết-25-2014-NQ-HĐND8 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.pdf 269 25/12/2014 1:44:46 CH Admin
Tải về Quyết định-50-2014-QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 1304 25/12/2014 1:44:31 CH Admin
Tải về Chỉ thị-31-CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015.pdf 271 18/12/2014 11:15:37 SA Admin
Tải về Chỉ thị 30-CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.pdf 255 18/12/2014 11:15:27 SA Admin
Tải về Quyết định-44-2014-QD-UBND Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 1585 15/12/2014 8:52:44 SA Admin
Tải về Quyết định-43-2014-QD-UBND Ban hành quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 1229 15/12/2014 8:52:32 SA Admin
Tải về Quyết định-3081-QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 2386-QĐ-UBND và Quyết định 2652-QĐ-UBND về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại do sự cố ngày 13-5-2014.PDF 419 10/12/2014 8:29:37 SA Admin
Tải về Thông báo-54-TB-SYT về việc hợp nhất Thông báo 27-TB-SYT và Thông báo số 28-TB-SYT của Sở Y tế về việc quy định địa bàn mở các loại hình kinh doanh thuốc.PDF 467 09/12/2014 2:02:18 CH Admin
Tải về Chỉ thị-29-CT-UBND về việc triển khai các biện pháp chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong dịp tết Dương lịch và Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.PDF 682 08/12/2014 9:52:23 SA Admin
Tải về Kế hoạch-4264-KH-UBND thực hiện Đề án triển khai Công ước Layhay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 942 08/12/2014 9:51:50 SA Admin
Tải về Quyết định-3003-QĐ-UBND ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận ddurr diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.PDF 1510 02/12/2014 1:55:12 CH Admin
Tải về Chỉ thị-28-CT-UBND đảy mạng thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.pdf 254 25/11/2014 8:23:37 SA Admin
Tải về Chỉ thị-27-CT-UBND triển khai biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Nhiệt thán trên gia súc.PDF 880 18/11/2014 2:05:36 CH Admin
Tải về Quyết định-2892-QD-UBND Quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 414 18/11/2014 2:05:26 CH Admin
Tải về Quyết định-2684-QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của cách công trình hành chính (cũ) trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.pdf 194 05/11/2014 3:18:29 CH Admin
Tải về Quyết định-2652-QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quyết định kefmt heo Quyết định số 2386-QĐ-UBND ngay 25-9-2014 về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại do sự cố ngày 13-5-2014.PDF 258 05/11/2014 3:18:19 CH Admin
Tải về Quyết định-2354-QĐ-UBND công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.PDF 431 05/11/2014 3:18:10 CH Admin
Tải về Thông báo-229-TB-UBND ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển giao thông công cộng Bình Dương đến 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.pdf 229 29/10/2014 1:19:25 CH Admin
Tải về Quyết định-38-2014-QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 744 29/10/2014 11:28:54 SA Admin
Tải về Quyết định-2629-QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăngký giá, vawnbarn kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 525 28/10/2014 4:18:12 CH Admin
Tải về Quyết định-2519-QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tuyến xe buýt Becamex Tower - Thành phố mới Bình Dương - Đại học Quốc tế Miền Đông.pdf 797 15/10/2014 3:48:30 CH Admin
Tải về Quyết định-37-2014-QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 513 13/10/2014 2:01:27 CH Admin
Tải về Kế hoạch hành động-38-KH-BCĐ Ứng phó khẩn cấp với chủng vi rút cám gia cầm H5N6 trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014.PDF 3935 13/10/2014 2:00:52 CH Admin
Tải về Công văn-3328-UBND-KTN ngăn chặn vận chuyển gia cầm sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách.PDF 406 13/10/2014 2:00:28 CH Admin
Tải về Quyết định-2487-QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.pdf 112 08/10/2014 3:56:05 CH Admin
Tải về Quyết định-2473-QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự an toàn hành lang an toàn đường bộ đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 776 08/10/2014 3:24:43 CH Admin
Tải về Quyết định-2462-QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Giao thông công cộng thành phố mới Bình Dương bằng phương tiện giao thông mới.PDF 942 08/10/2014 8:16:28 SA Admin
Tải về Kế hoạch-3386-KH-UBND Phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 3291 08/10/2014 8:16:00 SA Admin
Tải về Chỉ thị-06-2014-CT-UBND tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 1186 07/10/2014 3:27:41 CH Admin
Tải về Chỉ thị-25-CT-UBND tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.pdf 291 07/10/2014 10:05:51 SA Admin
Tải về Chỉ thị-25-CT-UBND tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.pdf 291 06/10/2014 2:32:26 CH Admin
Tải về Thông báo-50-TB-HĐND kết quả giám sát về tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch chung xây dựng Đo thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.pdf 1821 16/09/2014 8:32:01 SA Admin
Tải về Quyết định-33-2014-QĐ-UBND về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thut Dầu Một.PDF 1705 15/09/2014 3:04:17 CH Admin
Tải về Công văn-3072-UBND-KTTH triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014.PDF 2479 15/09/2014 3:03:53 CH Admin
Tải về Chỉ thị-23-CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015.PDF 1596 11/09/2014 1:43:21 CH Admin
Tải về Quyết định-2166-QĐ-UBND phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV-AIDS, trẻ em là nan nhân chất đôc hóa học giai đoạn 2014 - 2020.PDF 4175 10/09/2014 9:28:33 SA Admin
Tải về Công văn-3008-UBND-KTTH cung cấp thông tin đơn vị đầu mối trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bình Dương.PDF 340 10/09/2014 9:28:06 SA Admin
Tải về Quyết định-3298-QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.PDF 3027 06/09/2014 1:58:03 CH Admin
Tải về Kế hoạch-2970-UBND-KTTH phá triển kinh tế tập thể năm 2015 của tỉnh Bình Dương.PDF 4216 06/09/2014 1:57:40 CH Admin
Tải về Công văn-2756-UBND-KTTH tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ.PDF 649 27/08/2014 8:44:11 SA Admin
Tải về Chỉ thị-05-2014-CT-UBND nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.PDF 1776 27/08/2014 8:43:49 SA Admin
Tải về Quyết định-1880-QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.PDF 2626 18/08/2014 2:32:47 CH Admin
Tải về Quyết định-31-2014-QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 7480 18/08/2014 2:17:32 CH Admin
Tải về Quyết định-1880-QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.PDF 2626 12/08/2014 2:15:14 CH Admin
Tải về Quyết định-1877-QĐ-UBND đặt bổ sung số hiệu đường thuộc hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 461 12/08/2014 2:14:40 CH Admin
Tải về Quyết định-28-2014-QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 70-2011-QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.PDF 1001 12/08/2014 2:14:12 CH Admin
Tải về Quyết định-27-2014-QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành.PDF 573 12/08/2014 2:13:37 CH Admin
Tải về Kế hoạch-2602-KH-UBND thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quóc gia TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương.PDF 3083 12/08/2014 2:13:01 CH Admin
Tải về Chỉ thị-20-CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.PDF 1151 12/08/2014 8:50:57 SA Admin
Tải về Công văn-9519-BTC-DDT tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA theo công văn 870-TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ.PDF 876 30/07/2014 1:34:14 CH Admin
Tải về Thông báo-134-TB-BQL giới thiệu chức danh và chữ lý của Trưởng ban, Ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore.PDF 127 23/07/2014 10:46:17 SA Admin
Tải về Công văn-939-CSPC&CC-P1 đổi tên Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương thành Cảnh sát phòng chát và chữa cháy tỉnh Bình Dương.PDF 508 23/07/2014 10:45:44 SA Admin
Tải về Kế hoạch-2313-KH-UBND thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2016.PDF 1589 23/07/2014 10:45:06 SA Admin
Tải về Công văn-2326-UBND-KTN triển khai một số nội dung quản lý đất đai sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.PDF 1034 23/07/2014 10:43:48 SA Admin
Tải về Quyết định-1627-QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.pdf 22254 21/07/2014 9:49:43 SA Admin
Tải về Công văn-2219-UBND-VX đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền trong 6 tháng cuối năm 2014.pdf 1551 21/07/2014 9:47:34 SA Admin
Tải về Công văn-1327-SGTVT-VP công bố Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải.pdf 932 21/07/2014 9:47:07 SA Admin
Tải về Quyết định-24-2014-QĐ-UBND ban hành Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.pdf 4129 11/07/2014 2:56:18 CH Admin
Tải về Kế hoạch-19-KH-BCĐ Triển khai công tác của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tỉnh Bình Dương năm 2014.PDF 3510 10/07/2014 3:40:39 CH Admin
Tải về Chỉ thị-04-2014-CT-UBND về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 1816 09/07/2014 10:41:18 SA Admin
Tải về Quyết định-23-2014-QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 5757 04/07/2014 9:55:55 SA Admin
Tải về Thông báo-38-TB-UBND Kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn tỉnh.PDF 2040 01/07/2014 9:54:21 SA Admin
Tải về Thông báo-37-TB-HĐND Kết quả giám sát của Thưởng trực HĐND tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.PDF 2002 01/07/2014 9:54:02 SA Admin
Tải về Quyết định-1479-QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương.PDF 926 01/07/2014 9:53:43 SA Admin
Tải về Quyết định-21-2014-QĐ-UBND Ban hành Quy định về quy chế phối hợp của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh.PDF 1779 01/07/2014 9:53:22 SA Admin
Tải về Báo cáo-54-BC-UBND tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống Tội phạm - Ma túy - Mại dâm - AIDS - Văn hóa phẩm độc hại và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2014.PDF 3979 01/07/2014 9:52:56 SA Admin
Tải về Quyết định-1418-QĐ-UBND về việc phê duyệt chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội bộ tỉnh Bình Dương đến năm 2020 tầm nhìn 2030.PDF 7425 27/06/2014 3:39:12 CH Admin
Tải về Quyết định-23-QĐ-BCĐ về việc phân công nhiệm vụ thành biên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thông mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020.PDF 1777 27/06/2014 3:38:16 CH Admin
Tải về Kế hoạch-2025-KH-UBND truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 1504 27/06/2014 3:37:41 CH Admin
Tải về Công văn-1998-UBND-KTN đăng ký biến động do chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các KCN.PDF 503 27/06/2014 3:37:16 CH Admin
Tải về Chỉ thị -17-CT-UBND về việc tăng cường thanh tra,,kiểm tra thuế và phối hợp trong công tác chống thất thu thuế.PDF 1118 27/06/2014 3:36:49 CH Admin
Tải về Công văn-1898-UBND-KTTH hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014.PDF 1482 18/06/2014 10:03:37 SA Admin
Tải về Quyết định-20-2014-QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bão trì đường bộ tỉnh Bình Dương.PDF 3981 12/06/2014 10:22:30 SA Admin
Tải về Quyết định-1298QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước sinh hoạt dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương.PDF 323 10/06/2014 10:36:55 SA Admin
Tải về Chỉ thị-15-CT-UBND Tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên.PDF 803 10/06/2014 10:36:45 SA Admin
Tải về Quyết định-1283-QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ-CP ngày 22-01-2014.PDF 4034 06/06/2014 10:39:38 SA Admin
Tải về Thông báo-1557-TB-STNMT hôc trợ khôi phục lại giấy tờ, liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố bất khả kháng.PDF 2907 05/06/2014 2:17:03 CH Admin
Tải về Nghị quyết 19-2013-NQ-HDDND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.PDF 1592 05/06/2014 10:49:30 SA Admin
Tải về Nghị quyết 15-2013-NQ-NDDND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.PDF 3535 05/06/2014 10:48:52 SA Admin
Tải về Nghị quyết 14-2013-NQ-HĐND về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.PDF 4786 05/06/2014 10:48:00 SA Admin
Tải về Thông báo-1557-TB-STNMT hôc trợ khôi phục lại giấy tờ, liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố bất khả kháng.PDF 2907 05/06/2014 9:22:14 SA Admin
Tải về Công văn-1747-UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Công văn 3758-VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ.PDF 1534 05/06/2014 9:21:42 SA Admin
Tải về Chỉ thị-13-CT-UBND về việc triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78-2013-NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ.PDF 795 05/06/2014 9:20:54 SA Admin
Tải về Thông báo-500-TB-SCT về việc triển khai thực hiện công tác thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào công trình sử dụng.PDF 3363 05/06/2014 9:20:24 SA Admin
Tải về Quyết định-1244-QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.PDF 478 05/06/2014 9:20:05 SA Admin
Tải về Công văn-Sở CS PC&CC BD Tài liệu huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (đối với nhà cao tầng, nhiều tầng).PDF 3673 05/06/2014 9:19:49 SA Admin
127 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 119
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 120
 • Tổng số lượt truy cập 1.700.612