MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: TỪ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐẾN KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch là một trong những trọng tâm mà Chính phủ đang quyết liệt yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Cơ chế liên thông giải quyết đồng thời các thủ tục hành chính là một trong các biện pháp thực hiện nhiệm vụ đó.

Nói đến liên thông là nói đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, từ trên xuống, từ dưới lên, ngang dọc để phục vụ người dân tốt nhất, với ít lần đi lại; quy trình, thủ tục đơn giản và chi phí phát sinh tối thiểu. Bản chất của liên thông là cơ chế giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan tại một đầu mối duy nhất.

Trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh, quy trình khởi sự kinh doanh tại Việt Nam hiện nay bao gồm 9 thủ tục như sau: (1) Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, (2) Làm con dấu doanh nghiệp, (3) Thông báo mẫu dấu để đăng tải trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, (4) Mở tài khoản ngân hàng, (5) Mua hóa đơn thuế VAT tại cơ quan thuế hoặc tự in hóa đơn, (6) Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, (7) Nộp thuế môn bài, (8) Đăng ký lao động, (9) Đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trong đó, doanh nghiệp liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện các thủ tục (1), (3), (6); tổ chức khắc dấu để thực hiện thủ tục (2); ngân hàng để thực hiện thủ tục (4); cơ quan thuế để thực hiện thủ tục (5), (7); cơ quan quản lý lao động để thực hiện thủ tục (8) và cơ quan bảo hiểm để thực hiện thủ tục (9). Tổng thời gian thực hiện toàn bộ 9 thủ tục trên trung bình mất khoảng 22 ngày (theo báo cáo Doing Business 2018 của World Bank).

Trong những năm qua, quy trình khởi sự kinh doanh của Việt Nam đã có những cải cách đáng kể. Tuy nhiên, để tạo được mục tiêu ngang bằng với các nước ASEAN 4, quy trình khởi sự kinh doanh cần phải được đơn giản và cải tiến mạnh mẽ hơn nữa. Việc ứng dụng mô hình liên thông trong giải quyết các thủ tục giữa các cơ quan cho người dân và doanh nghiệp sẽ là xu hướng tất yếu.

Trong các thủ tục khởi sự doanh nghiệp, có thể nói thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là thủ tục đầu tiên và quan trọng nhất. Bất kỳ một cá nhân hay một tổ chức muốn gia nhập thị trường đều phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm xác định địa vị pháp lý của doanh nghiệp như một thực thể tham gia vào nền kinh tế với đầy đủ các quyền và nghĩa vụ. Với chức năng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục này, cơ quan đăng ký kinh doanh có vị thế rất quan trọng trong quá trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đi đầu trong việc phối hợp với các cơ quan khác để giải quyết đồng thời các thủ tục hành chính trong quá trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp.

Quá trình phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế được chính thức hóa lần đầu tiên vào năm 2007 khi Liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an và Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BKH-BTC-BCA về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ba thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp Giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp theo nguyên tắc “một cửa”, phối hợp liên thông giữa các cơ quan, giảm thiểu thời gian giải quyết công việc.

Tiếp theo đó, ngày 29/7/2008, liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp, tiếp tục tạo nên một bước tiến lớn trong việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp: (i) hợp nhất hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành một bộ hồ sơ duy nhất, (ii) hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế thành mã số doanh nghiệp, (iii) hợp nhất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế thành Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,…

Trong khuôn khổ Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được xây dựng phủ khắp cả nước, nối mạng với Hệ thống thông tin thuế để điện tử hóa quy trình phối hợp đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa hai cơ quan. Theo cơ chế mới, tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ phải nộp một bộ hồ sơ duy nhất (gồm các thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) tại một đầu mối tiếp nhận duy nhất (cơ quan ĐKKD) để được cấp một Giấy duy nhất là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đồng thời là chứng nhận đăng ký thuế) và một mã số doanh nghiệp duy nhất trên một quy trình chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước.

Không dừng lại ở đó, ngày 14/9/2015, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định rõ mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc liên thông điện tử tự động giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế đã hạn chế sự tác động can thiệp của con người và qua đó góp phần rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên cơ sở sự thành công của mô hình hợp tác liên thông với cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã triển khai thí điểm mô hình hợp tác liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và ngân hàng, giải quyết đồng thời các thủ tục (1), (4), (6) cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, ngay tại thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thực hiện thủ tục có thể đăng ký mở tài khoản ngân hàng ngay tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trên cơ các thông tin tiếp nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang ngân hàng được đăng ký qua thư điện tử. Các ngân hàng sẽ phản hồi lại thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong thời hạn 02 giờ làm việc. Cán bộ đăng ký kinh doanh tổng hợp, ghi nhận thông tin tài khoản ngân hàng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ đăng ký thành lập của doanh nghiệp hợp lệ. Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho các ngân hàng thương mại qua thư điện tử để các ngân hàng tiến hành kích hoạt tài khoản cho doanh nghiệp. Như vậy, quy trình khởi sự kinh doanh 09 bước của doanh nghiệp đã giảm được 02 thủ tục. Trong thời gian tới,  Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các ngân hàng để tiếp tục cải tiến quy trình phối hợp nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về lợi ích của mô hình này.

Trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào sử dụng dự án cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu này sẽ cho phép các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh chia sẻ thông tin doanh nghiệp thông qua môi trường điện tử một cách nhanh chóng và thuận tiện. Do đó, doanh nghiệp có thể chỉ cần liên hệ một cơ quan duy nhất để thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký lao động và đăng ký bảo hiểm.  Quy trình khởi sự doanh nghiệp sẽ tiếp tục được đơn giản và rút ngắn.

Tóm lại, công tác đăng ký kinh doanh nói riêng và quy trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp nói chung đã có nhiều chuyển biến quan trọng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là phục vụ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân. Chính sự liên thông trong giải quyết các thủ tục gia nhập thị trường đã tạo nên sức hấp dẫn lớn cho môi trường kinh doanh trong mắt các nhà đầu tư./.

Lý Duy

18 Tháng Giêng 2018 8:51:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 110
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 111
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.606