MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG PHÊ DUYỆT: ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾ QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quanh hành chính nhà nước ở địa phương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 03 tháng 04 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có Quyết định số 865/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư”.

Đề án được xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ công chất lượng cao cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ ràng, nâng cao vai trò trách nhiệm công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan nhà nước và công dân.

Qua đó, Đề án được triển khai sẽ thuận lợi hơn cho các cá nhân tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giảm phiền hà, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương phải xây dựng quy trình, thời gian xử lý hồ sơ đúng quy định, bên cạnh đó chấn chỉnh lề lối làm việc nghiêm túc. Vì vậy trách nhiệm của mỗi phòng, mỗi công chức được nâng lên, giải quyết công việc đúng thời gian quy định./.

          SoKHĐT-Phong

23 Tháng Tư 2018 2:15:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 95
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 95
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.506