MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Triển khai thực hiện xử lý liên thông hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Kính gửi:   Quý nhà đầu tư, Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hệ thống thông tin xử lý liên thông hồ sơ để giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian hệ thống được triển khai trong phạm vi cả nước: 10/5/2018.

Đối tượng triển khai: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT.

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế theo cơ chế liên thông không phải thực hiện việc kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hước dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Phòng Đăng ký kinh doanh rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện trong việc nộp hồ sơ theo cơ chế liên thông của Quý Doanh nghiệp.

Trân trọng ./.

                                                                                                                                                                                       Trưởng phòng ĐKKD

                                                                                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                                                                                           Nguyễn Trung Tín

25 Tháng Năm 2018 8:34:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 156
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 157
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.634