MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến ngày 31/12/2017

 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 như sau:

Kế hoạch năm 2017 là 7.314,3 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 5.375,5 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương (ODA): Kế hoạch năm 2017 là 1.156,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân 884,5 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch năm 2017.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2017 là 6.157,9 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 4.491 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2017 là 3.170,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2.232,2 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch năm 2017.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, giá trị giải ngân 788 tỷ đồng, đạt 65,7% kế hoạch năm 2017.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 544,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân 467,5 tỷ đồng, đạt 85,9% kế hoạch năm 2017.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 1.242,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 1.003,2 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 73,5% so với kế hoạch (tăng 21,3% so với 30/11/2017).

Thúy Hằng

10 Tháng Giêng 2018 8:18:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 115
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 115
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.508