MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 13/11/2017 như sau:

Kế hoạch năm 2017 là 7.314,3 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 3.698,3 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương (ODA): Kế hoạch năm 2017 là 1.156,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân 622,6 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch năm 2017.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2017 là 6.157,9 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 3.075,7 tỷ đồng, đạt 49,9% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2017 là 3.217,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 1.549,9 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch năm 2017.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, giá trị giải ngân 524,5 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch năm 2017.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 497,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân 289,7 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch năm 2017.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 1.242,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 711,7 tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 50,6% so với kế hoạch (tăng 5,8% so với tháng 10 năm 2017).

Thúy Hằng

16 Tháng Mười Một 2017 10:54:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 103
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 103
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.506