MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2018 đến ngày 31/5/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sao chặn đường đi của nước? - Ảnh 1.

(Ảnh: Song Ngọc)

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 từ 01/01/2018 đến 31/5/2018 như sau:

Kế hoạch năm 2018 là 7.478,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 1.106,6 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch năm 2018 là 978,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 105,6 tỷ đồng, đạt 10,8% kế hoạch.

a.1) Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch năm 2018 là 931,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 105,6 tỷ đồng, đạt 11,3% kế hoạch.

a.2) Vốn trong nước: Kế hoạch năm 2018 là 46,98 tỷ đồng, chưa giải ngân.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2018 là 6.500 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 1.000,9 tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2018 là 3.323 tỷ đồng, giá trị giải ngân 435,98 tỷ đồng, đạt 13,1% kế hoạch.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2018 là 1.300 tỷ đồng, giá trị giải ngân 189,4 tỷ đồng, đạt 14,6% kế hoạch.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 617 tỷ đồng, giá trị giải ngân 110,3 tỷ đồng, đạt 17,9% kế hoạch.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 1.260 tỷ đồng, giá trị giải ngân 265,2 tỷ đồng, đạt 21,0% kế hoạch.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 toàn tỉnh đạt 14,8% so với kế hoạch (cùng kỳ vốn đầu tư công năm 2017 đạt 13,7%).

SKHĐT-Hằng

15 Tháng Sáu 2018 8:32:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 85
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 85
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.504