MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2018 đến ngày 31/3/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 từ 01/01/2018 đến 31/3/2018 như sau:

Kế hoạch năm 2018 là 7.478,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 485,3 tỷ đồng, đạt 6,5% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch năm 2018 là 978,6 tỷ đồng, chưa giải ngân.

a.1) Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch năm 2018 là 931,6 tỷ đồng, chưa giải ngân.

a.2) Vốn trong nước: Kế hoạch năm 2018 là 46,98 tỷ đồng, chưa giải ngân.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2018 là 6.500 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 485,3 tỷ đồng, đạt 7,5% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2018 là 3.323 tỷ đồng, giá trị giải ngân 280,6 tỷ đồng, đạt 8,4% kế hoạch.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2018 là 1.300 tỷ đồng, giá trị giải ngân 38,7 tỷ đồng, đạt 3,0% kế hoạch.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 617 tỷ đồng, giá trị giải ngân 46,5 tỷ đồng, đạt 7,5% kế hoạch.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 1.260 tỷ đồng, giá trị giải ngân 119,4 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 toàn tỉnh đạt 6,5% so với kế hoạch (cùng kỳ vốn đầu tư công năm 2017 đạt 5,2%).

Thúy Hằng

05 Tháng Tư 2018 3:25:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 141
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 142
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.628