MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2018 đến ngày 26/02/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 từ 01/01/2018 đến 26/02/2018 như sau:

Kế hoạch năm 2018 là 7.478,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 335,5 tỷ đồng, đạt 4,5% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch năm 2018 là 978,6 tỷ đồng, chưa giải ngân.

a.1) Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch năm 2018 là 931,6 tỷ đồng, chưa giải ngân.

a.2) Vốn trong nước: Kế hoạch năm 2018 là 46,98 tỷ đồng, chưa giải ngân.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2018 là 6.500 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 335,5 tỷ đồng, đạt 5,2% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2018 là 3.323 tỷ đồng, giá trị giải ngân 223,8 tỷ đồng, đạt 6,7% kế hoạch.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2018 là 1.300 tỷ đồng, giá trị giải ngân 29,3 tỷ đồng, đạt 2,3% kế hoạch.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 617 tỷ đồng, giá trị giải ngân 27 tỷ đồng, đạt 4,4% kế hoạch.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 1.260 tỷ đồng, giá trị giải ngân 55,4 tỷ đồng, đạt 4,4% kế hoạch.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 toàn tỉnh đạt 4,5% so với kế hoạch (cùng kỳ vốn đầu tư công năm 2017 đạt 3,2%).

Thúy Hằng

28 Tháng Hai 2018 9:59:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 104
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 104
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.506