MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2018 đến ngày 14/6/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 từ 01/01/2018 đến 14/6/2018 như sau:

Kế hoạch năm 2018 là 7.478,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 1.345,9 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch năm 2018 là 978,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 207,5 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch.

a.1) Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch năm 2018 là 931,6 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 199,8 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch.

a.2) Vốn trong nước: Kế hoạch năm 2018 là 46,98 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 7,7 tỷ đồng, đạt 18,7% kế hoạch.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2018 là 6.500 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 1.138,4 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2018 là 3.323 tỷ đồng, giá trị giải ngân 492,5 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2018 là 1.300 tỷ đồng, giá trị giải ngân 229,9 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 617 tỷ đồng, giá trị giải ngân 118 tỷ đồng, đạt 19,1% kế hoạch.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2018 là 1.260 tỷ đồng, giá trị giải ngân 297,98 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 toàn tỉnh đạt 18% so với kế hoạch (cùng kỳ vốn đầu tư công năm 2017 đạt 16,8%).

SKHĐT-Hằng

15 Tháng Sáu 2018 8:38:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 84
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 84
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.504