MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 đến ngày 12/01/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(Đưa vào vận hành chính thức Nhà máy thu khí biogas phát điện thuộc dự án “Xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương”-giai đoạn II-được tài trợ từ vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan)

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 12/01/2018 như sau:

Kế hoạch năm 2017 là 7.314,3 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 5.594,9 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương (ODA): Kế hoạch năm 2017 là 1.156,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân 891,2 tỷ đồng, đạt 77,1% kế hoạch năm 2017.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2017 là 6.157,9 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 4.703,7 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2017 là 3.170,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2.345,3 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm 2017.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, giá trị giải ngân 804,7 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch năm 2017.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 544,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân 491 tỷ đồng, đạt 90,2% kế hoạch năm 2017.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 1.242,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 1.062,6 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 76,5% so với kế hoạch (tăng 20,9% so với 13/12/2017).

Thúy Hằng

18 Tháng Giêng 2018 8:24:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 78
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 79
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.183