MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến ngày 30/11/2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/11/2017 như sau:

Kế hoạch năm 2017 là 7.314,3 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 3.820,9 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương (ODA): Kế hoạch năm 2017 là 1.156,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân 622,6 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch năm 2017.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2017 là 6.157,9 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 3.198,3 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2017 là 3.217,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 1.622 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch năm 2017.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, giá trị giải ngân 544,9 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch năm 2017.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 497,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân 292,8 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch năm 2017.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 1.242,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 738,6 tỷ đồng, đạt 59,4% kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 52,2% so với kế hoạch (tăng 4,3% so với 31/10/2017).

Thúy Hằng

06 Tháng Mười Hai 2017 3:26:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 150
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 150
  • Tổng số lượt truy cập 1.644.244