MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến ngày 13/12/2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 13/12/2017 như sau:

Kế hoạch năm 2017 là 7.314,3 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 4.063,4 tỷ đồng, đạt 55,6% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách Trung ương (ODA): Kế hoạch năm 2017 là 1.156,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân 622,6 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch năm 2017.

b)Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch năm 2017 là 6.157,9 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 3.440,8 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch.

b.1) Ngân sách tỉnh:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung: Kế hoạch năm 2017 là 3.217,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 1.765,8 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm 2017.

- Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, giá trị giải ngân 573,3 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch năm 2017.

- Vốn tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 497,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân 297,6 tỷ đồng, đạt 59,8% kế hoạch năm 2017.

b.2) Ngân sách phân cấp cho cấp huyện: Kế hoạch năm 2017 là 1.242,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 804 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch năm 2017.

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 55,6% so với kế hoạch (tăng 5% so với 13/11/2017).

Thúy Hằng

25 Tháng Mười Hai 2017 8:51:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 162
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 163
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.635