MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm thực hiện dự án.

a) Các dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương (đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất)

Trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận quyết định chủ trương 47 dự án với tổng diện tích đất sử dụng là 765.018 m2.

- Các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo thu hút 31 dự án với tổng diện tích đất sử dụng là 657.144 m2. Các dự án chủ yếu thuộc các ngành nghề chế biến các sản phẩm từ gỗ, cao su, sản xuất vật liệu xây dựng và đều được tham mưu bố trí dự án tại các địa bàn phía Bắc của tỉnh, cụ thể:

+ Có 21 dự án thuộc ngành sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, kim loại, nhựa, cao su có tổng diện tích đất sử dụng là 490.329 m2.

+ Có 4 dự án thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng có tổng diện tích đất sử dụng là 109.000 m2.

+ Các dự án còn lại thuộc các ngành sản xuất hóa chất, sơn, vecni, bao bì với diện tích sử dụng đất khoảng 57.775 m2.

- Các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại thu hút được 15 dự án với tổng diện tích đất sử dụng là 80.749 m2. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại bán buôn và kinh doanh dịch vụ kho bãi, logistic, cụ thể:

+ Có 5 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải kho bãi, logistic có tổng diện tích đất sử dụng là 50.522 m2

+ Có 4 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ có tổng diện tích đất sử dụng là 21.986 m2.

+ Có 3 dự án thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn với diện tích đất sử dụng là 1.503 m2

+ Các dự án còn lại có 3 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, 1 dự án thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng và 1 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

- Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp thu hút được 1 dự án đăng ký với mục tiêu trồng các loại cây ăn quả, điều, hồ tiêu, cao su, cà phê, chè, gia vị, dược liệu với tổng diện tích đất sử dụng là 27.126 m2.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh từ chối 18 dự án đề nghị quyết định chủ trương do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh .

b) Các dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm thực hiện dự án (dự án thuê nhà xưởng có sẵn để hoạt động sản xuất công nghiệp, dự án xây dựng nhà xưởng trên đất đã chuyển mục đích sử dụng đất)

Trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương 19 dự án, cụ thể:

- 7 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất hóa chất, sơn, vecni, bao bì

- 4 dự án thuộc lĩnh vực may mặc, giày da

- 4 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, kim loại, nhựa, cao su

- Các dự án còn lại thuộc các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh kho bãi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện việc cấp phép đầu tư đảm bảo đúng định hướng của tỉnh tạm dừng thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp bên ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các địa bàn phía Nam của tỉnh. Các dự án được cấp phép đầu tư tại địa bàn trên phần lớn có chủ đầu tư là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê nhà xưởng có sẵn của các doanh nghiệp trong nước để thực hiện dự án do không có khả năng đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Các địa điểm thực hiện dự án đảm bảo yêu cầu về mặt môi trường, hạ tầng kỹ thuật và khoảng cách cách ly.

Vương Long

20 Tháng Mười Hai 2017 3:49:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 103
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 104
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.606