MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm 2016

Trong tháng 7 năm 2016, Tỉnh đã thu hút được 145,5 triệu đô la Mỹ. Gồm: cấp mới 26 dự án với tổng vốn đầu tư 82,8 triệu đô la Mỹ và 12 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 62,7 triệu đô la Mỹ.

Trong đó đầu tư vào các khu công nghiệp 18 dự án mới với tổng vốn đầu tư 62,4 triệu đô la Mỹ và 8 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn đầu tư tăng thêm là 47,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 75,7% tổng vốn đầu tư thu hút trong kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 130 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1.200 triệu đô la Mỹ, chiếm đến 93,3% và lĩnh vực dịch vụ thu hút được 22 dự án đăng ký mới với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 85,6 triệu đô la Mỹ chiếm 6,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Từ đầu năm đến nay đã có 29 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào địa bàn Bình Dương. Các nhà đầu tư Singapore dẫn đầu với 8 dự án mới, 8 lượt tăng vốn với số vốn đầu tư là 360,65 triệu đô la Mỹ (chiếm 28,1% tổng vốn đầu tư). Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 với 33 dự án mới, 13 lượt tăng vốn với vốn đầu tư là 174,5 triệu đô la Mỹ (chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với số vốn đầu tư là 113,8 triệu đô la Mỹ (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư).

Lũy kế đến 29 tháng 7 năm 2016, Bình Dương có 2.739 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 24.935,39 triệu đô la Mỹ. Trong đó đầu tư vào các khu công nghiệp là 1.653 dự án với tổng vốn đầu tư là 16.443,67 triệu đô la Mỹ.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bình Dương trong 7 tháng đầu năm 2016 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Kết quả đạt 91,8% kế hoạch năm, cao hơn 2,52% so cùng kỳ năm 2015 và đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2016.

SoKHĐT - BBT

12 Tháng Tám 2016 10:52:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 123
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 123
  • Tổng số lượt truy cập 1.645.135