MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy

Chiều ngày 23/5/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy do Ông Trần Thành Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung thực hiện 4 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy.

Các thành viên dự họp tham gia ý kiến góp ý để hoàn thiện thêm dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc ông Trần thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư cần rà soát những chỉ tiêu chưa đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết và các Chương trình hành động của tỉnh ủy. Từ đó, tập trung các giải pháp cụ thể khắc phục triệt để những khó khăn, tồn tại. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 có tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác của tỉnh. Do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu các giải pháp quyết liệt để đạt kết quả tốt nhất./. 

                                                                                    Ngọc Ly

28 Tháng Năm 2018 9:56:00 SA Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 159
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.634