MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Tiếp Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 11/6/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương tiếp tiếp và làm việc với Đoàn  Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ về việc kiểm tra thực hiện kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 144-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 49-CT/TU của Tỉnh ủy. do Ông Huỳnh Phú Quý, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở làm Trưởng đoàn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo báo cáo về việc kiểm tra thực hiện kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 144-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 49-CT/TU của Tỉnh ủy.

Các thành viên dự họp tham gia ý kiến góp ý để hoàn thiện thêm dự thảo báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Huỳnh Phú Quý, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đánh giá cao về sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, công tác chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan cung cấp cho đoàn được thực hiện nghiêm túc. Trong thời gian qua Sở đã triển khai thực hiện tốt kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 144-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 49-CT/TU của Tỉnh ủy và kế hoạch 07-KH/TU của Tỉnh ủy Bình Dương.

Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đề nghị trong thời gian tới Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những việc đã thực hiện tốt thời gian qua, quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền về dân vận chính quyền và triển khai thực hiện kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND, ngày 28/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình phối hợp “ Năm Dân vận của chính quyền”.

                                                                              Ngọc Ly

15 Tháng Sáu 2018 9:04:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 80
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 80
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.502