MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

TIẾP CẬN, ĐỔI MỚI VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI – CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Đổi mới và chuyển giao khoa học - công nghệ đang là quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn để đầu tư vào lĩnh vực này đang là trở ngại lớn nhất hiện nay;  Hội nghị “Đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D) và đổi mới công nghệ: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đã mở ra các giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề nan giải này cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Tiếp tục thực hiện các phương hướng, giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, hôm nay ngày 4/5/2017 Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị “Đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D) và đổi mới công nghệ: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Sĩ Đăng – Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình KH&CN quốc gia - Bộ KH&CN, ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Dương cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung trình bày, giới thiệu về Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Bình Dương liên quan đến nội dung, quy trình trích lập và sử dụng quỹ KH&CN tại doanh nghiệp. Ngoài ra, hội nghị còn được giới thiệu nội dung và quy trình tham gia một số chương trình KH&CN quốc gia như: chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN...

Đến với hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh được mời trao đổi, thảo luận và được các chuyên gia giải đáp các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến đổi mới, chuyển giao và làm chủ công nghệ cũng như nguồn vốn trích lập tại doanh nghiệp và cách tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh để đổi mới công nghệ.

Trong điều kiện thời gian có hạn nhưng hội nghị đã mang lại nhiều thông tin hữu ích và đưa doanh nghiệp đến gần hơn các chương trình hỗ trợ quốc gia về KH&CN, hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.

Mạnh Hùng

05 Tháng Năm 2017 9:43:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 108
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 109
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.606