MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về Đã sửa đổi
Tải về 10 Thông tư 16.pdf 9710 253 22/07/2016 10:00:06 SA
Tải về 6 Thông tư 20-TT BKHDT.pdf 2266 424 22/07/2016 9:59:10 SA
Tải về Thông tư 220-2015-TTLT-BTC-BNV ngày 31-12-2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.PDF 2961 199 13/04/2016 2:27:19 CH
Tải về Thông tư-01-2015-TB-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.PDF 27243 82 03/03/2015 3:28:00 CH
Tải về Thông tư Liên tịch-45-2014-TTLT-BCT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.PDF 2854 266 02/03/2015 1:07:15 CH
Tải về Thông tư-06-2014-TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân.pdf 1565 1000 11/12/2014 2:35:04 CH
Tải về Thông tư-08-2014-TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.PDF 2168 244 10/12/2014 8:28:19 SA
Tải về Thông tư-07-2014-TT-BKHĐT hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp tỏng lĩnh vự kế hoạch và đầu tư.PDF 830 328 03/12/2014 2:26:55 CH
Tải về Thông tư-08-2014-TT-BKHĐT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216-2013-NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành KHĐT.PDF 2940 396 02/12/2014 11:39:36 SA
Tải về Thông tư-07-2014- Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.PDF 4092 270 26/11/2014 1:58:18 CH
Tải về Thông tư-41-2014-TT-BCT quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vị mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam với WTO.PDF 3747 383 18/11/2014 2:05:13 CH
Tải về Thông tư 01-2013-TT-BKHĐT.rar 152 384 13/11/2014 4:11:40 CH
Tải về Thông tư-10-2014-TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.PDF 524 290 15/10/2014 3:48:12 CH
Tải về Thông tư-05-2014-TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210-2013-NĐ-CP khuyến khiachs doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.PDF 4384 430 07/10/2014 3:21:36 CH
Tải về Thông tư liên tịch-96-2014-TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.PDF 4441 980 05/09/2014 8:18:00 SA
Tải về Thông tư liên tịch-95-2014-TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.PDF 2422 510 05/09/2014 8:17:36 SA
Tải về Thông tư-24-2014-TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42-2014-NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.PDF 15356 275 18/08/2014 2:20:35 CH
Tải về Thông tư-35-2014-TT-BTNMT Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.PDF 2478 526 12/08/2014 9:32:52 SA
Tải về Thông tư liên tịch-24-2014-TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư lieentichj số 09-2009-TTLT-BYT-BTC về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.PDF 1888 461 12/08/2014 8:51:44 SA
Tải về Thông tư liên tịch số 05-2013-TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD - chương trình 135 hỗ trợ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn.PDF 3335 488 26/03/2014 9:20:18 SA
Tải về Thông tư 04-2014-TT-BLĐTBXH ngày 12-02-2014 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội Thông tư Hướng dẫn chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.pdf 1895 431 26/03/2014 9:18:14 SA
Tải về Thông tư số 02-2014-TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẫm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.pdf 5433 15382 25/02/2014 11:36:42 SA
Tải về Thông tư số 51-2013-TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02-12-2013.pdf 1775 567 24/01/2014 3:32:57 CH
Tải về Thông tư số 17-2013-TT-BVHTTDL ngày 30-12-2013 Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.pdf 1862 1720 20/01/2014 10:36:43 SA
Tải về Thông tư 34/2013-TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về việc Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .pdf 2119 406 03/01/2014 2:20:51 CH
Tải về Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu,các thôn, bản đặc biệt khó khăn.pdf 4096 317 19/12/2013 8:58:01 SA
Tải về THÔNG TƯ 07/2013 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH.pdf 16384 522 12/12/2013 10:44:46 SA
Tải về Thông tư 05-2013-TT-BKHĐT Hướng dẫn tổ chức lập, thẫm định, phê duyệt điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - Xã hội quy hoạch ngành , lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu .PDF 8192 314 02/12/2013 8:38:49 SA
Tải về Thông tư số 03/2013/TT-BKHDT hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg về bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.PDF 2048 571 09/10/2013 10:48:19 SA
Tải về Thông tư 08-2006 về bảo trì công trình xây dựng.pdf 283 1107 23/09/2013 4:46:32 CH
Tải về Thông tư 211-2009-TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước.pdf 460 337 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 65-2011-TT-BCA của Bộ Công an quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an Nhân dân.pdf 743 417 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 21-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.pdf 649 386 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 17-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.pdf 320 353 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 15-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.pdf 448 362 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 11-2012-TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.pdf 203 356 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 11-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.pdf 440 390 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 10-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.pdf 291 354 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 09-2011-TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.pdf 1167 382 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 09 2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.pdf 618 362 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 06-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.pdf 3682 354 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 05-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.pdf 4348 342 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 04-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.pdf 2674 350 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 03-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.pdf 487 357 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 02-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.pdf 3386 345 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 02-2009-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.pdf 333 375 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 01-2011-TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.pdf 438 361 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 01-2010-TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.pdf 4795 381 29/08/2013 12:04:32 CH
Tải về Thông tư 01.2013.Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệpBKHDT.pdf 3213 783 29/08/2013 12:01:17 CH
Tải về Thông tư 176-2011 hướng dẫn Thu - Nộp - Sử dụng Phí thẩm định dự án - Nguồn www.chinhphu.vn.pdf 287 353 28/08/2013 8:52:43 SA
Tải về Thông tư số 08/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.pdf 227 479 27/08/2013 11:02:06 SA
Tải về Thông tư 12/2012 Quy chuẩn phân cấp - phân loại Công trình - Nguồn www.chinhphu.vn.pdf 659 1358 19/08/2013 8:16:28 SA
52 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 35
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 35
 • Tổng số lượt truy cập 1.524.166