MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Thông tin thẩm định dự án phòng kinh tế ngành từ ngày 01-7 đến 31-7-2014.xls 32 07/08/2014 2:06:28 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định dự án phòng kinh tế ngành từ ngày 01-6 đến 30-6-2014.xls 29 23/07/2014 4:10:38 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định dự án phòng kinh tế ngành từ ngày 01-6 đến 15-6-2014.xls 29 19/06/2014 9:59:45 SA Admin
Tải về Thông tin thẩm định dự án phòng kinh tế ngành từ ngày 01-5 đến 31-5-2014.xls 30 09/06/2014 2:21:38 CH Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-04 den 29-04-2014.xls 26 06/05/2014 1:37:51 CH Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-04 den 15-04-2014.xls 24 16/04/2014 1:37:43 CH Admin
Tải về Tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-01 den 15-03-2014-1.xls 24 20/03/2014 3:08:42 CH Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-01 den 28-02-2014-1.xls 30 10/03/2014 10:52:58 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-12 den 15-12.xls 29 16/12/2013 9:29:40 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-11 den 30-11.xls 33 11/12/2013 8:35:50 SA Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-11 den 30-11.xls 35 11/12/2013 8:35:35 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-10 den 31-10.xls 34 28/11/2013 2:03:27 CH Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-10 den 31-10.xls 40 28/11/2013 2:02:15 CH Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong kinh te nganh tu ngay 01-10 den 18-10.xls 37 23/10/2013 3:53:17 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-10 den 18-10.xls 30 23/10/2013 3:50:54 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định dự án và đấu thầu từ 01-8 đến 30-9.xls 81 08/10/2013 3:27:40 CH Admin
16 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 84
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 85
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.194