MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thông báo về việc thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND Ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm tại buổi họp giải quyết các vướng mắc trong thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư dự án nhà ở như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (các dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 36 và Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công).

- Đối với các dự án còn lại tại khoản 3,4,5,6 Điều 9 Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Sở Xây dựng có trách nhiệm, tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ đầu tư và các quy trình theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

SoKHD

Thông báo số 43/TB-UBND Ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

05 Tháng Tư 2018 3:39:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 161
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.634