MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thông báo về việc đăng ký hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản triển khai thực hiện. Cụ thể gồm:

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Thông tư 05/2014/TT-BKĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản;

Quyết định số 1776/QĐ-BKHĐT ngày 04/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 – 2020;

Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,

Tuy nhiên số lượng dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được doanh nghiệp đề nghị ngân sách hỗ trợ còn rất ít.

Để thực hiện tốt theo mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn và đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu các yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư tại các quy định nêu trên để lập dự án, hồ sơ ưu đãi gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (Các văn bản liên quan đã được phổ biến tại Website của Sở: http://sokhdt.binhduong.gov.vn Mục “Chính sách hỗ trợ của tỉnh”, để được hỗ trợ về thủ tục vui lòng gửi thông tin qua Mục “Bạn đọc hỏi”).

Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong tháng 7 năm 2017. Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Doanh nghiệp tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Trân trọng thông báo.

Đường dẫn tải file Thông báo đăng ký đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05 Tháng Sáu 2017 3:29:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 140
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 140
  • Tổng số lượt truy cập 1.645.135