MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thông báo về trình tự, thủ tục trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Mẫu Phiếu đề nghị trả kết quả hồ sơ đăng ký trực tuyến

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương xin thông báo như sau:

1. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng, các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ bản giấy tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi nhận được Thông báo về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng không hợp lệ, hồ sơ bản giấy sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh hoàn trả lại.

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua mạng điện tử bằng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Căn cứ Điều 36, Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/6/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Công văn số 5161/BKHĐT-ĐKKD ngày 04/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh sau khi đã nhận được Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ như sau:

 Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua bưu điện. (trừ trường hợp đã nộp hồ sơ theo Khoản 1 Thông báo này).

Trường hợp, cá nhân/tổ chức lựa chọn gửi hồ sơ bản giấy qua bưu điện, đề nghị cá nhân/tổ chức điền đầy đủ thông tin trong phiếu đề nghị. (đính kèm)

Bước 2: Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu hồ sơ bản giấy với văn bản điện tử. Nếu nội dung bản giấy và văn bản điện tử thống nhất, Phòng sẽ trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ bản giấy không chính xác với văn bản điện tử tại thời điểm nộp bản giấy mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh thì được coi là giả mạo hồ sơ và bị xử lý theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

          3. Trường hợp cá nhân, tổ chức được ủy quyền nộp hồ sơ qua mạng điện tử bằng chữ ký số công cộng.

Căn cứ Điều 37 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/6/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng sử dụng chữ ký số như sau:

Bước 1: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến đã hợp lệ, Phòng sẽ gửi email thông báo trạng thái hồ sơ hợp lệ đến địa chỉ email cung cấp trên Giấy biên nhận.

Bước 2: Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua bưu điện.

Trường hợp, cá nhân/tổ chức lựa chọn gửi hồ sơ bản giấy qua bưu điện, đề nghị cá nhân/tổ chức điền đầy đủ thông tin trong phiếu đề nghị. (đính kèm)

Bước 3: Trong thời hạn 02 giờ làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu hồ sơ bản giấy với văn bản điện tử. Nếu nội dung bản giấy và văn bản điện tử thống nhất, Phòng sẽ trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

4. Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Văn bản điện tử là dữ liệu điện tử được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy theo định dạng “.doc” hoặc “.pdf” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy”. Do đó, đề nghị các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện quét dữ liệu phải đảm bảo thể hiện chính xác, rõ ràng và đầy đủ nội dung của bản giấy.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Mẫu Phiếu đề nghị trả kết quả hồ sơ đăng ký trực tuyến

BBT

01 Tháng Mười Hai 2017 8:38:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 159
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.232