MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thông báo Quy chế phát ngôn và giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 76/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2017 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyết định số 77/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2017 về giao nhiệm vụ cho người phát phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo.

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở gồm:

1/ Đại diện phát ngôn cho Sở là ông Nguyễn Thanh Trúc - Giám đốc sở và ông Mai Bá Trước - Phó Giám đốc Sở (theo quyết định số 77/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2017)

2/ Đại diện phát ngôn cho phòng Đăng ký kinh doanh là ông Nguyễn Trung Tín - Trưởng phòng

3/ Đại diện phát ngôn cho phòng Thanh tra là ông Nguyễn Chí Đại - Chánh Thanh tra

Qua Quy chế người phát ngôn được quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định và đột xuất theo hoạt động và các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tham khảo:

Quyết định 76/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cáp thông tin cho báo chí

Quyết định 77/QĐ-SKHDT ngày 28/12/2017 về việc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

BBT

05 Tháng Giêng 2018 8:58:00 SA Danh mục: Pháp Luật Thông báo nổi bật Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 119
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 120
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.221