MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thông báo giải quyết các vướng mắc trong thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh có thông báo số 43/TB-UBND về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm giải quyết các vướng mắc trong thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau khi nghe các Sở, ban ngành báo cáo và lắng nghe các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm đã có ý kiến kết luận các nội dung chính như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (các dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 36 và Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công).

- Sở Xây dựng có trách nhiệm, tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ đầu tư đối với các dự án còn lại tại khoản 3,4,5,6 Điều 9 Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Không thực hiện ký quỹ đầu tư đối với các dự án nhà ở thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở.

Đính kèm thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/03/2018 của UBND tỉnh Bình Dương. (tải về)

Long-SKHĐT

28 Tháng Ba 2018 8:22:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 155
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.634