MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thông báo Danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Được sự chấp thuận của Trưởng Ban chỉ đạo PPP và trên cơ sở các văn bản cử cán bộ đầu mối của thành viên Ban Chỉ đạo gửi về. Ngày 21/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban Chỉ đạo PPP tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 448/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT thông báo Danh sách các cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các cán bộ, công chức thuộc Danh sách nêu trên thực hiện nhiệm vụ là đầu mối thường trực của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác, có trách nhiệm tiếp nhận, báo cáo, tham mưu xử lý kịp thời các nội dung liên quan về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) khi có yêu cầu.

(Đính kèm Danh sách cán bộ, công chức đầu mối theo VB số 448/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 21/3/2018 của Sở KH&ĐT)                                                                          

Minh Đức - Sở KH&ĐT

02 Tháng Tư 2018 8:54:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Đầu Tư

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 144
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 145
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.629