MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

THÁCH THỨC CỦA THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thanh niên luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong các giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới hiện nay, thanh niên luôn là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên ngành kế hoạch và đầu tư nói riêng đang đứng trước những cơ hội và thách thức sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 7-11-2006, được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức này vào ngày 11-1-2007 và mới đây Việt Nam tham gia ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sau hơn 5 năm đàm phán với hơn 30 phiên làm việc ở cấp kỹ thuật và hơn 10 cuộc đàm phán ở cấp Bộ trưởng, các nước TPP đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định vào ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại Hội nghị Bộ trưởng tại Át-lan-ta, Hoa Kỳ. Hội nhập đưa đến cho chúng ta cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít thách thức được đặt ra đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa thị trường kinh tế được ví như là một thế giới phẳng đòi hỏi chúng ta phải tư duy sáng tạo, nhạy bén nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Description: https://lh5.googleusercontent.com/r8yBuGJE-t5130oEElY1O9EWki5z7T9WfkFb0W-PXqmlmQflwwk1F-4xqZxnuRjqT8Bg1ZBVtiOW0oxAyACfZ28GgWluXpHf3wNSO3zGMBaT0Gkf4s1gpdRjqWPV_VCKKZBas38tijcrr3uRiw

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng thì Đảng, Bác Hồ và Dân tộc ta đã giành cho thanh niên những đánh giá rất có ý nghĩa và quan trọng. Trong lịch sử thanh niên cũng đã khẳng định được vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình như đồng chí Nguyễn Văn Cừ lên làm Tổng Bí thư khi mới 24 tuổi, đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư khi 26 tuổi, chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng, anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Đặng Thùy Trâm, chị Nguyễn Thị Thiên… Những điều đó chứng minh rằng lịch sử dân tộc Việt Nam đã giành những trang vàng để đánh giá, để ghi công lực lượng thanh niên và trong thời kỳ nào đều có khó khăn nhất của đất nước đều xuất hiện những thanh niên kiệt xuất. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ lực lượng xung trận và hy sinh nhiều nhất vẫn là thanh niên. Từ điều này chúng ta luôn vững tin về thế, về lực về sức mạnh, về tinh thần của chúng ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế. Chúng ta thấy lịch sử để tin vào tương lai và chắc chắn rằng đất nước ta, dân tộc ta sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đóng góp của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Như vậy thanh niên chúng ta đã góp phần làm nên lịch sử dân tộc Việt Nam để rồi chúng ta thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình ngày hôm nay.

 Description: https://lh5.googleusercontent.com/rfygSr9IR1ZJl3cGLTI03CDTSi6b1uYV6AzytzZIpEU1-TMDYFalIokVWR9LlpESN5pn80eNqL7N4MYldYfed15IAvg3A4P7wipays7HOlHVy_Yv-DV5WIvrmgTdGmfPTyLhBLemH1MP2ll9Gg

Đánh giá của Bác Hồ, của Đảng về vai trò của thanh niên đó là: “muốn hồi sinh dân tộc phải hồi sinh thanh nhiên”. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thể hiện niềm tin son sắc và luôn quan tâm đến thanh niên bằng nhiều hình thức, chủ trương, chính sách như Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020 và nhiều chính sách khác như: nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, dạy nghề cho thanh niên, các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế…vừa thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của nhà nước vào thanh niên vừa là cơ hội để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.Trong Đại hội Đảng lần thứ VII, Đảng đã ban hành Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có rất nhiều tổng kết đã đánh giá, khẳng định vai trò rất quan trọng của thanh niên và vai trò ấy đặt ra cho thanh niên chúng ta nhận thức, suy nghĩ cho chính chúng ta.

Description: https://lh4.googleusercontent.com/0aKfZeU3nWacATjabqaW5SUpfICZGUT_kEFdRkaxSe6IxwoltyOl0oovtSbjrRIp2ABuy-BHTiF_k3OB_-lOBJ0ninmgTAicYrhk6iBWV-KTC4Rne9GXWBJHVqtbrOt_oWR_G4fa63WjKdP50w

Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nên thanh niên lại bị tác động bởi rất nhiều yếu tố, yếu tố tích cực và yếu tố tiêu cực. Trước hết những nhân tố tác động đến thanh niên trong giai đoạn hiện nay:

Hiện nay, bối cảnh đất nước đang hội nhập, đổi mới, chúng ta cởi mở hơn, đời sống thanh niên không chỉ bị tác động trong nước mà còn chịu sự tác động của thế giới, ngồi ở Việt Nam nhưng chỉ cần một vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh thì chúng ta biết được tình hình ở Trung Đông, Bắc Phi hay diễn biến của cả thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và nền kinh tế tri thức trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập rộng rãi hiện nay là cơ hội, môi trường thuận lợi để thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên ngành kế hoạch và đầu tư nói riêng thể hiện và khẳng định tài năng, trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phát biểu: “…những người làm kế hoạch và đầu tư đòi hỏi phải có tư duy lý luận sắc bén, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề mới của xã hội và đất nước. Đặc biệt, trong phối hợp công tác với nhiều ngành, lĩnh vực, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong đổi mới tư duy kinh tế, tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN; trong đổi mới cơ chế, công tác quản lý đầu tư công nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, tình trạng nợ công trong đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hút và khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA. Đây là bước đột phá về tư duy, khẳng định bản lĩnh, tầm vóc và sự phát triển vững mạnh của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Description: https://lh4.googleusercontent.com/zGaDd_jG1kzJC3CVS1v1vqVTj_8AGwC4UQe_qp3e1qp4yvf8Bv6UyETWIHzweNPXM7_c-A5fkp5U-Js0zLvHeIdrc5btlqhMoVB9n6ILjsMgV7cGdvzabn2V_962yFdYLju0FeRoic5676cGJw

Thành tựu của công cuộc đổi mới tạo nên nhiều cơ hội cho thanh niên hội nhập quốc tế giúp cho nhiều thanh niên cò nhiều cơ hội để học tập, để rèn luyện, để thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, để nâng cao trình độ toàn diện của mình.

Bên cạnh những thuận lợi có rất nhiều thách thức đan xen đó là lực lượng thù địch vẫn đang âm thầm chống phá rất dữ dội và tinh vi hơn. Một trong những đối tượng mà chúng nhắm đến chính là thanh niên, do vậy cho nên thanh niên chúng ta phải vững vàng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

Description: https://lh6.googleusercontent.com/ho_4_TAajbNHQj24U7oXfhscGDgsJpnm0L7DokGH1WFw91sscNHMxt412I9Ll1kwIlwE7MZHv_jDcXL-eC8f9W-cvYW_z7358yV7Tvnhbq-hUhtNgSVaKhar4fH74MDeVMe77Yw2Gykx6HoHxA

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện  đại hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức là cơ hội để thanh niên thể hiện tài năng, cống hiến cho đất nước. Nhưng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp này đang tạo ra nhiều thức đối với một số thanh niên không có lý tưởng sống, năng lực chuyên môn yếu, thiếu sự sáng tạo. Ngoài ra, các tệ nạn, tiêu cực trong xã hội tác động đến thanh niên cũng không hề ít, bản thân môi trường sống của chính chúng ta chưa thực sự lành mạnh nên ảnh hưởng rất lớn. Khi toàn cầu hóa, thế giới phẳng thì ngoài việc chắt lọc những giá trị tinh hoa tốt đẹp của thế giới, nếu chúng ta không vững vàng thì tác động của toàn cầu hóa hội nhập thì đó chính là những sản phẩm, hàng hóa không mấy tốt đẹp tác động ngược lại chính chúng ta. Đây chính là nguồn góc của rất nhiều tiêu cực dẫn đến sự hư hỏng của một bộ phận thanh niên. Bởi vậy, khi tiếp cận các thông tin chúng ta cần tỉnh táo, cẩn thận lựa chọn các thông tin và phải đấu tranh chứ không được mất niềm tin. Sống tốt, sống tử tế trong thời đại ngày nay là cả một vấn đề, một thử thách rất lớn đặt ra cho thanh niên ngày nay. Hơn bao giờ hết thanh niên chúng ta cần phải tỉnh táo và luôn kiên định giữ vững lòng tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Trong những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đặt ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ như vấn nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm vẫn còn và ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, tình trạng suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phận thanh niên đòi hỏi mỗi đoàn viên cần phải tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và thực dụng.

Bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có những thuận lợi vừa có những thách thức, khó khăn đối với thanh niên. Điều quan trọng là mỗi đoàn viên thanh niên phải cố gắng nỗ lực, rèn luyện, có bản lĩnh, năng lực, trình độ để chớp lấy thời cơ, vượt qua thách thức để khẳng định bản thân, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Dân tộc. Chúng ta cần phải rèn luyện hơn nữa bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tri thức, lý tưởng sống cao đẹp, nhân cách, tư duy năng động, rèn luyện sức khỏe để cùng nhau tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Description: https://lh5.googleusercontent.com/13qqhCtETlE1z2RjsofZ6LjtH-5lAWEzfe6DqebFpuFeZaqdYDU-xbujPpcqomhytOWQlR_lKXTjc6-dWcJ91KAys5s8CNw-3puwU2EXxKk2FMiMr_eKNxmoO9ZyEf6R1QmS5jXbIOgbeVrgoA

Bằng nhiệm vụ thiết thực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các chương trình, đường lối chủ trương, chính sách điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2016 là năm đầu, năm bản lề của kỳ kế hoạch 2016 – 2020, với rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, khối lượng công việc chuyên môn của Sở rất lớn, 3 luật lớn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo có hiệu lực và đã được áp dụng là Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Theo đó, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển phải tạo mặt bằng pháp lý bình đẳng, thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế. Thanh niên là lực lượng nòng cốt tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, công khai minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, hiệu quả  trong hoạt động điều hành quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) và thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu đề ra của tỉnh, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo động lực phát triển các ngành kinh tế; hoàn thiện xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao, tránh dàn trải, thất thoát và lãng phí; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại; nâng cao khả năng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn FDI, ODA  một các hiệu quả nhất. Là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên ngành kế hoạch chúng ta đáng trăn trở về tham mưu trong việc bố trí và sử dụng hiệu quả nhất từng đồng vốn vay (ODA) và các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) đạt hiệu quả cao nhất góp phần giảm nợ công của đất nước. Mỗi đoàn viên chúng ta hãy luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp nhằm phát huy trí tuệ bản thân và cố gắng hoàn thiện, khắc phục những hạn chế của mình.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quan tâm của Đoàn cấp trên, Đoàn thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Những phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên: năng động, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ cùng với truyền thống quý báu của Đoàn là điều kiện thuận lợi để mỗi đoàn viên “vừa hồng vừa chuyên” thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.


Description: https://lh6.googleusercontent.com/Fnqn4bJTsbmm__zYm1cEPfu1yYoBFf1tWSYH1SAoUCdsu3zOF1bKg7AhA1V3Nys3TwWfuAckKDr_MDO1Kt8QNLuYOu3I4OTUeb9h0nwkZMejY7a4bTe-87TqTPN5yS3VwDORYlqe6PhBM9TzCw 

 

 

Description: https://lh6.googleusercontent.com/Sdo2jESQ74jZwCYT0Wgmyg3uqjFr6pZ_mkuRNuz-hWoBWSosXUNtAqPAIUK_ELt5HDtt5FIqkIDMJFiIaGobCxYh3QdI40vzf4lMjnzFMjMlkWryOvV0SVn8xYcIHJb8V-o3DEKXLtWp5yQc1w

SoKHĐT - Tư Võ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93
  • Tổng số lượt truy cập 1.696.448