MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

TẬP HUẤN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Thực hiện Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kế hoạch tập huấn 09 lớp trong đợt 1/2016 cho các đối tượng là cán bộ quản lý sở, ngành, huyện thị.

Tham dự buổi tập huấn có ông Huỳnh Anh Tuấn –Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

ông Huỳnh Anh Tuấn –Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

Theo qui định của Luật Giao dịch điện tử năm 2015 thì Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. Thời hạn hiệu lực của chứng thư số của thuê bao là không quá 10 năm, khi hết hạn người sử dụng chữ thư phải gia hạn lại.

Khi các giao dịch điện tử được mã hóa bởi chữ ký số sẽ an toàn hơn bởi lẽ khi giao dịch thì được xác nhận bởi người gửi và người nhận.

Ngọc Giàu

09 Tháng Chín 2016 8:44:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 127
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 127
  • Tổng số lượt truy cập 1.645.135