MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về
Tải về Triển khai xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.rar 774 4
Tải về Biểu+BC+tình+hình+thực+hiện+KH+Điều+hòa+đầu+tư+công+2017 (1).xls 1503 50
Tải về De an thu phi.pdf 481 19
Tải về DU THAO NGHI QUYET.pdf 384 15
Tải về To trinh (ban hanh).pdf 447 14
Tải về Thong tu 06.2017.BKHDT.pdf 14535 13
Tải về Công cụ rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn và thông lệ của OECD.PDF 3931 103
Tải về Kế hoạch hành động tăng trưởng bền vững.rar 54 101
Tải về Phụ lục báo cáo rà soát quy hoạch kèm theo công văn 35SKHĐT-TH.xls 37 73
Tải về 47 CT-TTg ve chan chinh cong tac dau thau.pdf 524 64
Tải về Tai lieu BC dau thau nam 2017.rar 701 127
Tải về Giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của DN (past 3).pdf 13320 101
Tải về Giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của DN (past 2).pdf 11813 86
Tải về Giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của DN (past 1).pdf 10967 148
Tải về Biểu+BC+tình+hình+thực+hiện+KH+Điều+hòa+đầu+tư+công+2017.xls 1515 78
Tải về Báo cáo nghiên cứu khả thi - co so du lieu doanh nghiep tinh.pdf 6151 118
Tải về Văn bản 1935.SKHĐT.KTN - Ngày 07.12.2017 - Biểu mẫu báo cáo nợ Chương trình XD nông thôn mới đến 2017.xls 37 47
Tải về NQ 19-2017.PDF 8670 52
Tải về KH TRIEN KHAI NG 19-2017 UBND.pdf 1335 72
Tải về Tài liệu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 26 - Nghị quyết 35.rar 1531 61
Tải về PHIEU DE NGHI TRA KQ BUU DIEN.docx 19 35
Tải về Thông tư 04-2017-TT-VKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.pdf 2873 110
Tải về CV_đề nghị cập nhật tình hình thực hiện KH đầu tư công.doc 51 65
Tải về Biểu BC tình hình thực hiện Dự kiến KH Điều hòa đầu tư công 2017.xls 1513 80
Tải về Kế hoạch số 1648KH-UBND của UBND tỉnh và đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 1740-SKHĐT-TH về cơ cấu lại nền kinh tế.rar 4159 49
Tải về Công văn 1756-SKHĐT-TH về việc nhắc nhở triển khai rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.pdf 794 78
Tải về 10.12 Biểu mẫu rà soát KHĐTC 2016 - 2020.xls 42 101
Tải về 10.13 Cv triển khai đến các CĐT rà soát KHĐTC 2016 - 2020.doc 48 51
Tải về Danh mục các chủ đầu tư, dự án giải ngân dưới 30% - 2 sheets.xls 2011 93
Tải về Biểu báo cáo theo công văn 1566-SKHĐT-TH về BC kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến KH năm 2018.rar 964 176
Tải về Dự thảo báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và biểu mẫu kèm theo công văn 1569-SKHĐT-TH.rar 120 150

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 37
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 37
 • Tổng số lượt truy cập 1.524.168