MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã tải về
 72
 1579
 5751
 98
Tải về LỊCH TIẾP CÔNG DÂN.PDF 362 5
Tải về Biểu báo cáo tình hình thực hiện dự kiến điều chỉnh KH đầu tư công 2018.xls 1510 86
Tải về Công văn 2683 BKHĐT-QLĐT quy dinh đoi voi ca nhan tham gia hoat dong dau thau.PDF 1184 65
Tải về KH TRIEN KHAI NG 19-2017 UBND.pdf 1335 75
Tải về NGHI QUYET 19-2017.PDF 3880 29
Tải về Cv đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm.docx 21 64
Tải về Biểu báo cáo tiến độ công trình trọng điểm theo QD 150.xls 1901 133
Tải về 524-SKHĐT-rà soát điều chỉnh KH đầu tư công 2016-2020.PDF 1685 177
Tải về Sơ kết Ctr 34.rar 1675 122
Tải về Chương trình 23.rar 4794 91
Tải về Ke hoach so 96-KH-UBND tinh Trien khai Nghi quyet 01 cua Chinh phu.pdf 2354 61
Tải về Phu luc VB 468-SKHDT-TH danh gia KH 96-KH-UBND .rar 2216 23
Tải về phụ lục kèm công văn 407 về rà soát các dự án chưa giải ngân hết KH 2017.xls 1101 59
Tải về Phụ lục kèm theo thư mời số 46-GM-SKHĐT ngày 21-03-2018.doc 222 72
Tải về công văn yêu cầu các đơn vị báo cáo kéo dài giải ngân 2017 sang 2018.rar 176 87
Tải về công văn 399-SKHĐT-KTN.rar 6466 85
Tải về Phụ lục báo cáo rà soát quy hoạch kèm theo công văn 35SKHĐT-TH.xls 37 181
Tải về 10.12 Biểu mẫu rà soát KHĐTC 2016 - 2020.xls 42 204
Tải về 10.13 Cv triển khai đến các CĐT rà soát KHĐTC 2016 - 2020.doc 48 148
Tải về Danh mục các chủ đầu tư, dự án giải ngân dưới 30% - 2 sheets.xls 2011 180
Tải về Biểu báo cáo theo công văn 1566-SKHĐT-TH về BC kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến KH năm 2018.rar 964 262

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 82
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 82
 • Tổng số lượt truy cập 1.644.216