MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 08/09/2016, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do đồng chí báo cáo viên Trần Văn Kim trình bày. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Chi đoàn cùng toàn thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ công chức Sở nói chung và bộ phận đảng viên nói riêng nhận thức rõ ràng về đường lối xuyên suốt của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Trên cơ sở quan điểm xuyên suốt đó, Nghị quyết được thể hiện qua 05 thành tố và chi tiết bởi 15 vấn đề trong báo cáo chính trị bao trùm các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Thời gian quán triệt diễn ra trong 02 ngày, trong đó kết thúc nội dung học tập bằng buổi trao đổi, thảo luận trong ngày 9/9 nhằm  làm rõ hơn các nhiệm vụ cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ đảng viên và tập thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Thanh Sơn

09 Tháng Chín 2016 7:55:00 SA Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 146
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 147
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.229