MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Trụ sở chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Tầng 4, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0650 3822926;  Fax: 06503825194 
Email:sokhdt@binhduong.gov.vn

Tóm tắt Quá trình thành lập và phát triển :

 Đã hơn 30 năm kể từ khi thành lập, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư đã phối hợp các Sở, ban, nghành khác trong tỉnh có những đóng góp đáng kể trong việc tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đề ra các chủ trương quản lý dự án FDI tại địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sông Bé là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, ra đời sớm nhất ngay khi đất nước hoàn thành giải phóng năm 1975, lúc đó tên gọi là Ủy ban kế hoạch tỉnh Sông Bé.

Ngày 07 tháng 02 năm 1996 chính thức đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sông Bé theo Quyết định số 629/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé, trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại Ủy ban kế hoạch đồng thời tổ chức làm công tác đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 06 tháng 01 năm 1997 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sông Bé được chuyển thành Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 73/ QĐ-UB.

Các vị lãnh đạo thời kỳ từ năm 1975 đến nay:

Ông: Nguyễn Đức Hà
Giai đoạn ngày 01 tháng 06 năm 1975

Ban kinh tế - Kế hoạch tỉnh Thủ Dầu Một (tiền thân của Sở Kế hoạch và Đầu tư) được thành lập ngày 01/06/1975, cuối năm 1975 nhập tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Phước thành tỉnh Sông Bé. Ban kinh tế - Kế hoạch đổi thành Ủy ban kế hoạch tỉnh Sông Bé do ông Nguyễn Đức Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Chủ nhiệm (từ năm 1976 - 1983).

Ông:Võ Ký
Giai đoạn năm 1983 đến 1985

Do ông Võ Ký Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé.

Ông : Võ Ký

 

Ông:Lê Văn Cúc
Giai đoạn năm 1985 đến 1989

Ông Lê Văn Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé

Ông: Lê Văn Cúc

 

Ông:Trương Tấn Thiệu
Giai đoạn năm 1989 đến 1994

Ông Trương Tấn Thiệu làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé.

Ông: Trương Tấn Thiệu

 

Ông:Lê Thanh Cung
Giai đoạn năm 1994 đến 1996

Ông: Lê Thanh Cung làm Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch tỉnh Sông Bé. Năm 1995 được đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông: Lê Thanh Cung (phải)

 

Ông:Trương Tấn Thiệu
Giai đoạn 01/09/1996 đến 31/12/1996

Ông: Trương Tấn Thiệu làm Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Sông Bé.

Ông: Trương Tấn Thiệu

 

Ông: Huỳnh Văn Trai
Giai đoạn năm 01/01/1997 đến 2012

Sau khi tách tỉnh Ông: Huỳnh Văn Trai làm Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Ông: Huỳnh Văn Trai

 

Ông: Mai Hùng Dũng
Giai đoạn năm 2012 đến 2015

Ông: Mai Hùng Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Ông: Mai Hùng Dũng

Ông: Nguyễn Thanh Trúc
Giai đoạn năm 2015 đến nay

Ông: Nguyễn Thanh Trúc giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Ông: Nguyễn Thanh Trúc
 

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 134
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 135
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.626