MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 2194/KH-UBND ngày 28/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 23/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ ký kết quy chế “Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp” giữa hai cơ quan với nhau.

Tham dự lễ ký kết, về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Nguyễn Thanh Trúc – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, ông Mai Bá Trước - Phó Giám đốc Sở. Về phía Cục Hải có ông Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục trưởng, ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng.

Hai cơ quan đã thống nhất việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp giữa hai bên được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: (i) Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời; (ii) Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu; (iii) Việc sử dụng thông tin doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; (iv) Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai cơ quan bao gồm: thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động, tình hình xử lý vi phạm pháp luật và số liệu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Về hình thức trao đổi, bên cạnh những phương thức truyền thống, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp qua mạng điện tử. Ngoài ra, Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng cơ quan trong trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Việc ký kết Quy chế được lãnh đạo hai bên đánh giá cao và có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan với nhau, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước của hai cơ quan đối với doanh nghiệp sau khi thành lập, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi trong thời gian tới.

Lý Duy

06 Tháng Chín 2016 1:22:00 CH Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
  • Tổng số lượt truy cập 1.696.335