MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Quy trình giải quyết khiếu nại

Bước 1:

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Bước 2:

Công dân đến nộp đơn khiếu nại tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua đường bưu điện.

Văn thư tiếp nhận hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, sau đó đóng dấu công văn đến, vào số và chuyển Lãnh đạo Sở.

Bước 3:

Phòng Thanh tra sẽ tiếp nhận hồ sơ do lãnh đạo Sở chuyển tới, chuyên viên ghi chép vào sổ theo dõi và phân loại:

 - Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đầy đủ hồ sơ thì tiếp nhận và viết Phiếu đề xuất thụ lý đơn khiếu nại, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận.

 - Nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Đối với đơn khiếu nại không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, thì trả lời rõ cho người khiếu nại. (Nếu đơn gửi qua đường Bưu điện thì có phiếu hướng dẫn cho người khiếu nại).

Bước 4:

Nghiên cứu nội dung hồ sơ, chế độ, chính sách liên quan để trả lời đơn và xác minh.

Soạn văn bản giải quyết công việc và trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Nhận lại văn bản trả lời do Lãnh đạo phê duyệt và chuyển trả lại cho đương sự theo thời gian quy định.

Chuyên viên ghi chép vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ.

Quy trình giải quyết tố cáo

Bước 1:

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Bước 2:

Công dân đến nộp đơn tố cáo (theo mẫu) tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua đường bưu điện. Văn thư tiếp nhận hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, sau đó đóng dấu công văn đến, vào số và chuyển Lãnh đạo Sở. Nếu công dân đến trình bày trực tiếp thì văn thư hướng dẫn công dân đến Phòng Thanh tra.

Bước 3:

Phòng Thanh tra sẽ tiếp nhận hồ sơ do lãnh đạ Sở chuyển tới, chuyên viên ghi chép vào sổ theo dõi và phân loại. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì chuyên viên hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc chuyên viên ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo. Sau đó phân loại hồ sơ:

- Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, nếu xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu và những thông tin về vụ việc tố cáo đó cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan, tổ chức nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho cơ quan công an, cơ quan khác có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

Bước 4:

Nghiên cứu nội dung hồ sơ, chế độ, chính sách liên quan để trả lời đơn và xác minh.

Soạn văn bản giải quyết công việc và trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Nhận lại văn bản trả lời do Lãnh đạo phê duyệt và chuyển trả lại cho đương sự theo thời gian quy định.

Chuyên viên ghi chép vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ.

Quy trình xử lý vi phạm hành chánh

 

Bộ phận thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian

chuẩn

Thanh tra viên/ Chuyên viên thanh tra

Lập biên bản vi phạm hành chính.

Thụ lý hồ sơ vi phạm và dự thảo Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Trình người có thẩm quyền xem xét.

07 ngày

hoặc

20 ngày

Chánh thanh tra

Xem xét và ký Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

 

03 ngày

hoặc

10 ngày

Thanh tra viên/ Chuyên viên thanh tra

Đóng dấu, ghi Sổ theo dõi, phát hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính (gửi thư mời đối tượng đến nhận quyết định trực tiếp hoặc đường bưu điện).

03 ngày

 

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 125
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 126
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.617