MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-10 den 31-10.xls 32 08/01/2014 9:32:06 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-11 den 30-11.xls 40 08/01/2014 9:32:27 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-12 den 15-12.xls 31 08/01/2014 9:32:57 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-12 den 31-12.xls 37 08/01/2014 9:34:33 SA Admin
Tải về thong tin tham dinh du an cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-01 den 15-02-2014.xls 31 25/02/2014 2:21:19 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-01 den 15-02-2014.xls 33 25/02/2014 2:21:43 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-01 den 28-02-2014.xls 35 10/03/2014 10:31:59 SA Admin
Tải về Kế hoạch đấu thầu của phòng Văn hóa - Xã hội từ ngày 01/10 đến ngày 18/10.xls 33 10/03/2014 10:34:11 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-04 den 15-04-2014.xls 24 16/04/2014 1:37:58 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-04 den 29-04-2014.xls 26 06/05/2014 1:38:46 CH Admin
Tải về Thông tin kế hoạch đấu thầu phòng Văn hóa Xã hội từ ngày 01-5 đến 31-5-2014.xls 32 09/06/2014 2:22:37 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định kế hoạch đấu thầu phòng Văn hóa Xã hội từ ngày 01-6 đến 30-6-2014.xls 32 23/07/2014 4:09:56 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định kế hoạch đấu thầu phòng Văn hóa Xã hội từ ngày 01-7 đến 31-7-2014.xls 35 07/08/2014 2:07:50 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định kế hoạch đấu thầu phòng Văn hóa Xã hội từ ngày 01-8 đến 31-8-2014.xls 34 18/09/2014 3:28:07 CH Admin
14 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 86
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 87
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.192