MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ
     
  Tên tập tin Cỡ (KB) Đã sửa đổi Tải lên bởi
Tải về Thông tin thẩm định kế hoạch đấu thầu phòng kinh tế ngành từ ngày 01-7 đến 31-7-2014.xls 31 07/08/2014 2:07:35 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định kế hoạch đấu thầu phòng kinh tế ngành từ ngày 01-6 đến 30-6-2014.xls 31 23/07/2014 4:10:17 CH Admin
Tải về Thông tin thẩm định kế hoạch đấu thầu phòng kinh tế ngành từ ngày 01-6 đến 15-6-2014.xls 30 19/06/2014 10:00:05 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-04 den 29-04-2014.xls 25 06/05/2014 1:38:30 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-03 den 31-03-2014-1.xls 27 03/04/2014 1:54:24 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-03 den 31-03-2014.xls 27 03/04/2014 1:48:07 CH Admin
Tải về Ke hoach dau thau cua phong van hoa xa hoi tu ngay 01-01 den 15-03-2014-3.xls 26 20/03/2014 3:13:11 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-01 den 15-03-2014-2.xls 26 20/03/2014 2:58:42 CH Admin
Tải về Kế hoạch Thẫm định dự án của phòng Kinh tế ngành từ ngày 01/01 đến ngày 28/02/2014.xls 30 10/03/2014 10:39:48 SA Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-01 den 15-02-2014.xls 33 25/02/2014 2:20:29 CH Admin
Tải về thong tin ke hoach dau thau cua phong kinh te nganh tu ngay 01-12 den 31-12.xls 40 08/01/2014 9:04:21 SA Admin
Tải về Kế hoach đấu thầu từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/10/2013.xls 28 25/12/2013 11:17:12 SA Admin
Tải về Kế họach đấu thầu từ ngày 01/11/2013 đến ngày 30/11/2013.xls 27 25/12/2013 11:15:36 SA Admin
Tải về Kế hoach đấu thầu từ ngày 01/12 đến 15/12/2013.xls 23 25/12/2013 11:13:44 SA Admin
Tải về Kế họach đấu thầu từ ngày 01/10 đến ngày18/10/2013.xls 24 25/12/2013 11:11:39 SA Admin
15 đối tượng

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 87
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 88
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.197