MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Hội thảo quốc tế góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Hội thảo quốc tế góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

           Sáng 24/7/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo quốc tế góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, với sự chủ trì của ông Trần Quốc Phương – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTQD – Bộ KHĐT và ông Đoàn Hồng Quang – Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB).

          Tại hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư – ông Trần Quốc Phương nêu 19 nội dung sử đổi, bổ sung với mục tiêu lớn trong việc sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương chính sách của Nhà nước về cơ cấu lại đầu tư công, gắn liền với quá trình cơ cấu nền kinh tế nói chung; áp dụng mạnh mẽ hơn các nguyên tắc công khai, minh bạch, chịu trách nhiệm cá nhân. Thay đổi cơ bản công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án đầu tư công, tiếp cận theo thông lệ tốt trên thế giới.

Đảm bảo tính thống nhất giữa các luật quản lý đầu tư công; Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư công; Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước; chống thất thoát, lãng phí, dàn trãi trong đầu tư công.

Sửa đổi Luật Đầu tư công bao gồm 6 nhóm giải pháp chính gồm nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phân cấp mạnh mẽ đi đôi với trách nhiệm giải trình; lập kế hoạch bám sát tình hình thực tế phù hợp với nguồn lực và điều kiện cụ thể; đồng bộ, thống nhất giữa các luật quản lý đầu tư công; giải quyết các đặc thù về nguồn vốn và quy mô dự án khác nhau; tăng cường công khai, minh bạch, công bằng.

BBT

24 Tháng Bảy 2018 10:11:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Kinh Tế - Xã Hội

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 168
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.636