MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Hội nghị Tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Thực hiện kế hoạch số 1716/-KH-SKHĐT ngày 06/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc kế hoạch tổ chức ngày pháp luật 09/11

Chiều ngày 09/11/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động đang làm việc tại Sở.

Tại đây, cán bộ công chức và người lao động đã được nghe đại diện Văn phòng Sở tuyên truyền các nội dung sau:

1. Phổ biến những nội dung cơ bản trong việc phân loại, đánh giá cán bộ cuối năm.

2. Phổ biến các nội dung cần khắc phục theo đánh giá, kết luận của Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước và phổ biến văn bản quy định về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước.

3. Phổ biến những nội dung còn tồn tại cần khắc phục về kỹ thuật trình bày và soạn thảo văn bản theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác văn thư lưu trữ. Tuyên truyền những quy định bắt buộc khi soạn thảo văn bản được quy định chi tiết tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

Sau khi được tuyên truyền các nội dung nêu trên, cán bộ công chức rất quan tâm đến nội dung thể thức kỹ thuật trình bày văn bản và có ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ công chức và người lao động  nhận thức và nắm vững hơn về các quy định của nhà nước và pháp luật.

Cũng tại Hội nghị này, Phó Giám đốc Mai Bá Trước- Đại diện Lãnh đạo Sở chỉ đạo: Toàn thể cán bộ công chức nghiên túc thực hiện các nội dung đã tuyên truyền tại Hội nghị.

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả có chiều sâu và hiệu quả các nội dung khác như: Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi dự duy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngọc Ly

10 Tháng Mười Một 2017 1:19:00 CH Danh mục: Pháp Luật Thông báo nổi bật Tin hoạt động nội bộ

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 100
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.506