MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

Ngày 10/3/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017.  Ông Nguyễn Thanh Trúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, ông Phú Hữu Minh – Phó Giám đôc Sở và ông Dương Tấn Thành - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Công đoàn viên chức tỉnh, đại diện Sở Nội vụ và đông đủ CBCC và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hội nghị, ông Phú Hữu Minh – Phó Gi0ám đốc Sở đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017 của Sở, bà Hà Mỹ Hạnh – Kế toán đã trình bày báo cáo công khai tài chính năm 2016 và dự toán năm 2017, bà Ngô Thị Phi Loan báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2018. Tập thể CBCC và người lao động trong Sở đã tham gia góp ý về các dự thảo báo cáo. Đồng chí Dương Tấn Thành - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua năm 2017 đến toàn thể CBCC và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Chủ trì Hội nghị đã biểu dương tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2016. Để phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung như sau:

1.   Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhiệm vụ đúng lộ trình theo chương trình làm việc của Sở đã ban hành, các phòng chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

2.   Từng CBCC và người lao động thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc và kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng rà soát và xây dựng các quy trình, quy chế phối hợp nhằm đảm bảo các mối quan hệ giữa Ban giám đốc và Cấp ủy để thực hiện nhiệm vụ.

3.  Thực hiện nghiêm các Nghị quyết Nghị quyết 04-NQ/TW hội nghị BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lừu sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị 05-CT/TW về “Đầy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các chương trình hành động của Tỉnh ủy.

4.  Tăng cường cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng cán bộ công chức, từ đó kịp thời phát hiện và khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

5.  Chính quyền, Công đoàn và Chi đoàn tiếp tục phối hợp chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động tại cơ quan.

6.  Từng cán bộ, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn giữ vững sự đoàn kết, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; đăc biệt đối với các Trưởng phòng cần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu.

Cũng tại Hội nghị này, ông Nguyễn Thanh Trúc đã trao giấy khen cho 13 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 54 cá nhân và 05 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã trao giấy khen của Công đoàn viên chức cho 8 cá nhân và tập thể công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2016.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Văn phòng

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 101
  • Tổng số lượt truy cập 1.700.606