MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐUSKHĐT ngày 08/01/2018 của Đảng Ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc kế hoạch tổ chức thực hiện, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Sáng ngày 15/01/2018 Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức và người lao động đang làm việc tại Sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc, Bí Thư Đảng Ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ trì Hội nghị phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp theo, các đồng chí dự Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo viên quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trịnh Thanh Long-Phó Bí thư Đảng ủy Sở cũng nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng chi ủy thuộc Đảng ủy Sở và đảng viên, quần chúng phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của từng lĩnh vực của mình được phân công phụ trách.

Trước khi kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Trúc- Bí Thư Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo:

Các Chi bộ xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân bí thư chi bộ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, trong đó chú trọng đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, của các phòng chuyên môn mà cán bộ công chức, đảng viên đang công tác. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện, trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

- Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được xem là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cơ quan.

Các Cấp ủy và Bí thư Chi bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết, chỉ đạo đảng viên và quần chúng thuộc mình phụ trách viết thu hoạch và nộp cho chi bộ, đoàn thể; và có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Đảng ủy Sở để tổng hợp báo cáo Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thời gian hoàn thành phải thực hiện đúng như Kế hoạch số 02-KH/ĐUSKHĐT ngày 08/01/2018./.

Ngọc Ly

16 Tháng Giêng 2018 1:07:00 CH Danh mục: Đảng ủy Thông báo nổi bật

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 120
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 121
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.221