MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 12/02/2018, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 17/QDNNVV-NVUT thông báo về hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:

1.  Quỹ tạm dừng hỗ trợ tài chính đối với DNNVV cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV (dự kiến sẽ ban hành trong Quý I/2018).

2. Hiện nay, Quỹ đang xây dựng chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu hỗ trợ theo quy định tại Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV. Quỹ sẽ thông báo chính thức qua các phương tiện thông tin đại chúng về việc triển khai hỗ trợ tài chính cho DNNVV ngay sau khi Nghị định hướng dẫn chi tiết một số Điều của Luật Hỗ trợ DNNVV được Chính phủ ban hành và có hiệu lực.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website của Quỹ Phát triển DNNVV:  http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=96&idcm=30

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến liên đoàn, các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết.

Trân trọng./.

Công văn số 350/SKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNVV của Quỹ phát triển DNNVV

Công văn số 17/QDNNVV-NVUT ngày 12/02/2018 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

BBT

09 Tháng Ba 2018 9:53:00 SA Danh mục: Thông báo nổi bật Tin Doanh Nghiệp

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 96
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 96
  • Tổng số lượt truy cập 1.668.506