MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

 

(Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; ( mẫu quy định)
 2. Danh sách cổ đông sáng lập; ( mẫu quy định)
 3. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định)
 4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định)
 5. Dự thảo Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 6. Phiếu đăng ký tài khoản ngân hàng (nếu có nhu cầu)
 7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

     a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

     b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

     c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

____________

Lưu ý: 

Đối với Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự

Tra cứu tên doanh nghiệp tại http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Hướng dẫn áp mã ngành

 

Thống kê truy cập

 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 107
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 108
 • Tổng số lượt truy cập 1.698.217