MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

( thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm  2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định)

-   Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; ( mẫu tham khảo)

-   Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh; ( mẫu tham khảo)

-   Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

-   Khi đăng ký tạm ngừng hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

-   Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 106
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 107
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.216