MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

 

  1. Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
  2. Thông báo số 74/TB-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 về việc ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung về tình hình đầu tư của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 98
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 99
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.208