MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

(thực hiện theo quy định tại Điều 202- 205 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; và Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ.)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; (mẫu quy định)

-   Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên;

-   Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

-   Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

-   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 99
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 100
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.209