MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính, bổ sung thông tin số điện thoại, số fax, địa chỉ email, website, thay đổi thông tin ngày cấp chứng thực cá nhân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của chủ doanh nghiệp

Hồ sơ gồm:

-  Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; (mẫu quy định)

-  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

(thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố (không thay đổi cơ quan quản lý thuế )

Hồ sơ gồm:

-  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

2. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố

Hồ sơ gồm:

-  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ( mẫu quy định)

-  Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp.

-  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Lưu ý: 

    + Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

    + Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải được kê khai gồm Số nhà, đường phố, Xã/Phường/Thị trấn, Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh, Tỉnh/Thành phố, số điện thoại (bắt buộc), số fax, địa chỉ email, website. Trong trường hợp khu vực doanh nghiệp dự định đặt địa chỉ trụ sở chính còn biến động, chưa có số nhà, doanh nghiệp có thể kê khai theo vị trí Thửa đất số ….Tờ bản đồ số … thay cho số nhà hoặc Ô...Lô..trong trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư.

 

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư, thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp

(thực hiện theo quy định tại Điều 41, 44, 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-  Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định)

-  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

   Tra cứu tên doanh nghiệp tại website http://dangkykinhdoanh.gov.vn

   Hướng dẫn áp mã ngành

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

(thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân  (mẫu quy định);

-   Hợp đồng mua bán/tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho doanh nghiệp (đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp); Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

-  Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân hoặc Hộ chiếu mới còn hiệu lực của người mua/người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân/người thừa kế;

-  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án

( thực hiện theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp​)

Hồ sơ gồm:

-   Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, trụ sở, vốn…) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

-   Bản sao hợp lệ bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

-  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(Lưu ý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực thi hành, người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc nội dung khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án gửi đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh.)

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 90
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 91
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.202