MINH BẠCH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

(thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Hồ sơ gồm:

-   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Mẫu quy định).

-   Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân.

-   Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phiếu đăng ký tài khoản ngân hàng (nếu có nhu cầu)

   Xem video hướng dẫn kê khai hồ sơ

Lưu ý:

   Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 183  Luật Doanh nghiệp 2014

   Tra cứu tên doanh nghiệp

   Hướng dẫn áp mã ngành

 

Thống kê truy cập

  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 95
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 96
  • Tổng số lượt truy cập 1.698.205